G� til hovedindholdet

Bindende forhåndsbesked - hvad koster det?

Ordningen om bindende forhåndsbesked er finansieret af gebyrer. Det betyder, at ansøgeren skal betale et gebyr på 698 kr. (niveau 1. april 2020) i timen for den tid, som Arbejdstilsynet bruger på at behandle ansøgningen.

Dertil skal der betales gebyr for visitation af sagen. Det gælder uanset om sagen afvises på grund af, at anmodningen falder udenfor området for bindende forhåndsbesked, eller hvis anmodningen om bindende forhåndsbesked trækkes tilbage, efter at der er foretaget visitation.

Når Arbejdstilsynet har modtaget en ansøgning om bindende forhåndsbesked, får ansøgeren besked om, hvor lang tid Arbejdstilsynet forventer, at det vil tage at behandle ansøgningen, og dermed hvor meget det cirka vil koste. Sagsbehandlingen går først i gang, når ansøgeren har accepteret det forventede tidsforbrug.

Ansøgeren får besked, hvis det viser sig, at sagsbehandlingen kommer til at tage væsentligt længere tid end forventet. Samtidig stilles sagsbehandlingen i bero, indtil Arbejdstilsynet har fået ny accept fra ansøgeren.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skønnes at variere fra ca. otte til 20 timer. Sagsbehandlingstiden kan både være kortere og længere. Det betyder, at den gennemsnitlige udgift til en bindende forhåndsbesked typisk vil være mellem 8.000 og 20.000 kr.

Selv om sagen ikke behandles, fx fordi den falder udenfor de områder, der kan behandles, eller fordi ansøgeren synes, at det bliver for dyrt og derfor ikke accepter beløbet, opkræver Arbejdstilsynet et beløb for at oprette sagen og vurdere, om den er omfattet af ordningen mv. Udgiften til denne visitation af sagen kan højest svare til tre timers arbejde.

Timeprisen er baseret på, at ordningen skal være udgiftsneutral for Arbejdstilsynet. Det vil sige, at Arbejdstilsynet skal have dækket de udgifter, der er ved at udstede bindende forhåndsbeskeder. Timeprisen er fastsat ud fra de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger. Gebyret reguleres hvert år den 1. april med det gennemsnitlige pris- og lønindeks.

Henter PDF