G� til hovedindholdet

Hvor længe gælder en bindende forhåndsbesked?

En bindende forhåndsbesked gælder - for alle områder undtagen område 1 - indtil der sker ændringer i de forudsætninger, som ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelse.

Det kan fx være ændringer i love eller bekendtgørelser, ændringer i domstolenes praksis, afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet eller ny, dokumenteret viden, der medfører, at Arbejdstilsynet offentliggør, at praksis er ændret. Det kan også være ændringer i den måde, arbejdet udføres på.

På område 1 - produkter til overfladebehandling af bygninger og konstruktioner - bortfalder den bindende forhåndsbesked dog altid efter to år. Det betyder, at arbejdet skal være afsluttet inden to år efter, at den bindende forhåndsbesked er givet. Der kan dog ansøges om forlængelse af forhåndsbeskeden ved periodens afslutningen.

Henter PDF