G� til hovedindholdet

Bindende forhåndsbesked - hvordan søger man?

Form og indhold i ansøgning om bindende forhåndsbesked.

En ansøgning om bindende forhåndsbesked:

  • skal være skriftlig
  • skal indeholde alle nødvendige oplysninger, der har betydning for Arbejdstilsynets afgørelse
  • skal indeholde en præcis beskrivelse af arbejdsopgaven, den planlagte udførelse af arbejdet og den planlagte arbejdsmiljømæssige sikring af medarbejderne.

Læs også de specifikke vejledninger om nødvendige oplysninger mv. for hvert af de otte områder:

Produkter til overfladebehandling af bygninger og konstruktioner

Arbejde, der indebærer kontakt med asbest

Nedbrydning af bygninger og konstruktioner

Transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder

Daglig løftemængde

Opstilling af maskiner og arbejdets udførelse omkring maskiner

Transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder

Indretning af fællesarealer i forbindelse med renovering af bygninger

Arbejdstilsynet foretager ikke undersøgelser eller besigtigelser på arbejdsstedet. Arbejdstilsynet træffer alene afgørelse på baggrund af de fremsendte oplysninger og dokumentation. Arbejdstilsynet kan anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation, hvis sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

Ansøgningen skal indsendes til Arbejdstilsynet.

Henter PDF