G� til hovedindholdet

Opstilling af maskiner og arbejdets udførelse omkring maskiner

Arbejdstilsynet kan ansøges om en bindende forhåndsbesked om opstilling af og arbejdets udførelse omkring maskiner, herunder den indbyrdes placering af maskiner, når dette ikke kræver sammenbygning og ikke indebærer indgreb i indretningen af maskinerne.

Ansøgningens indhold

En ansøgning om bindende forhåndsbesked om opstilling af og arbejdets udførelse omkring maskiner, skal indeholde oplysninger, der beskriver arbejdet så entydigt at Arbejdstilsynet kan vurdere, om arbejdet opfylder lovgivningens krav til den pågældende type af arbejde.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Ansøgeren

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Arbejdsstedet

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Eventuel anden stedsangivelse

Maskinerne

 • Beskrivelse af maskinerne og deres funktion
 • Beskrivelse af maskinernes indbyrdes afstand
 • Beskrivelse af pladsforholdene for operatørerne
 • Beskrivelse af arbejdshøjderne for operatørerne
 • Beskrivelse af rækkeafstandene for operatørerne
 • Beskrivelse af eventuelle justeringsmuligheder for arbejdshøjden ved maskinerne
 • Beskrivelse af afstande til faste bygningsdele

Arbejdsemnerne

 • Beskrivelse af arbejdsemnerne, deres størrelse, form og vægt

Arbejdets udførelse

 • Beskrivelse af, hvor længe den enkelte operatør arbejder ved den enkelte maskine
 • Beskrivelse af arbejdscyklustiden ved den enkelte maskine
 • Beskrivelse af, hvorfra emnerne tages, og hvortil emnerne lægges efter bearbejdningen
 • Beskrivelse af, hvordan emnerne kommer til og fra maskinerne

Arbejdsmiljøorganisation

Hvis der findes en arbejdsmiljøorganisation på området, skal den høres. Arbejdsmiljøorganisationens udtalelse skal vedlægges ansøgningen.

Diverse

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at en bindende forhåndsbesked ikke fritager ansøger fra at følge andre myndigheders krav.

Henter PDF