G� til hovedindholdet

Transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder

Arbejdstilsynet kan ansøges om en bindende forhåndsbesked om et påtænkt arbejde, der indebærer transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder.

Ansøgningens indhold

En ansøgning om bindende forhåndsbesked om transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder skal indeholde oplysninger, der beskriver arbejdet så entydigt, at Arbejdstilsynet kan vurdere, om det opfylder lovgivningens krav til den pågældende type arbejde.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Ansøgeren

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Arbejdsstedet

 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Eventuel anden stedsangivelse

Udførende virksomhed

(udfyldes ikke, hvis den udførende virksomhed er den samme som ansøgeren)

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Tidspunktet

 • Starttidspunktet
 • Det forventede sluttidspunkt

Ansøgeren skal være opmærksom på, at Arbejdstilsynets sagsbehandlingstid er fire uger fra ansøgerens accept af det forventede gebyr.

Bygning og adgangsveje, hvor arbejdet skal foregå

 • Beskrivelse af adgangsvejen, herunder højde (hvis afgrænset i højden), bredden (hvis afgrænset i bredden), længden, eventuelle trin, stigninger eller fald samt eventuelle sving og drejninger i adgangsvejen
 • Underlagets beskaffenhed, herunder eventuelle huller og ujævnheder i adgangsvejen
 • Eventuelle andre forhindringer på adgangsvejen - fx ved snefald og opstillede materialer
 • Belysningen langs adgangsvejen

Materiel

 • Mængde, størrelse og vægt på stilladsmaterialerne, der skal frem til opstillingsstedet
 • Tekniske hjælpemidler, der bruges ved transporten

Arbejdet

 • Antallet af medarbejdere, der udfører arbejdet
 • Sikkerhedsforanstaltninger ved transporten, hvis den foregår helt eller delvist på gade/vej

Arbejdsmiljøorganisation

Hvis der findes en arbejdsmiljøorganisation på området, skal den høres. Arbejdsmiljøorganisationens udtalelse skal vedlægges ansøgningen.

Andet

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at en bindende forhåndsbesked ikke fritager ansøger fra at følge andre myndigheders krav.

Henter PDF