G� til hovedindholdet

Transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder

Arbejdstilsynet kan ansøges om en bindende forhåndsbesked om et påtænkt arbejde, der indebærer transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder.

Ansøgningens indhold

En ansøgning om bindende forhåndsbesked om transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder skal indeholde oplysninger, der beskriver arbejdet så entydigt, at Arbejdstilsynet kan vurdere, om arbejdet opfylder lovgivningens krav til den pågældende type af arbejde.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Ansøgeren

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Arbejdsstedet

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • P-nr.

Tidspunktet

 • Starttidspunkt for arbejdet

Ansøgeren skal være opmærksom på, at Arbejdstilsynets sagsbehandlingstid er fire uger fra ansøgerens accept af det forventede gebyr.

Bygning og adgangsveje, hvor arbejdet skal foregå

 • Beskrivelse af transportvejene, herunder bredden, længden, eventuelle trin, stigninger og fald, porte samt eventuelle sving og drejninger i transportvejene
 • Underlagets beskaffenhed, herunder eventuelle huller og ujævnheder i transportvejene
 • Andre forhindringer på adgangsvejen som fx opstillede materialer
 • Belysningen på transportvejene
 • Beskrivelse af eventuel adskillelse mellem kørende og gående trafik

Materialer og materiel

 • Mængde, størrelse, stabilitet, form og vægt af de materialer, der skal transporteres
 • Beskrivelse af de tekniske hjælpemidler, der bruges til transporten
 • Beskrivelse af, hvordan materialerne stables og eventuelt fastgøres til de tekniske hjælpemidler

Arbejdet

 • Hvor ofte der transporteres materialer
 • Hvor mange personer, der udfører transporterne

Personlige værnemidler

 • Personlige værnemidler, der bruges af transportørerne og eventuelle andre personer i området

Arbejdsmiljøorganisation

Hvis der findes en arbejdsmiljøorganisation på området, skal den høres. Arbejdsmiljøorganisationens udtalelse skal vedlægges ansøgningen.

Diverse

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at en bindende forhåndsbesked ikke fritager ansøger fra at følge andre myndigheders krav.

Henter PDF