G� til hovedindholdet

Information om bindende forhåndsbesked

Arbejdsgivere samt projekterende og rådgivere kan ansøge Arbejdstilsynet om at få en bindende forhåndsbesked forud for en arbejdsmiljøinvestering - fx i forbindelse med indvendig asbestrenovering af bygninger.

Det betyder, at virksomheden på forhånd kan få afklaret eventuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige risikomomenter og dermed både spare ressourcer og foretage holdbare arbejdsmiljøinvesteringer.

En bindende forhåndsbesked er en afgørelse, som Arbejdstilsynet træffer om udførelsen af et konkret, planlagt arbejde, der endnu ikke er påbegyndt. En bindende forhåndsbesked betyder, at Arbejdstilsynet ikke kan stille flere krav, hvis arbejdsmiljøinvesteringen udføres i overensstemmelse med forhåndsbeskeden.

Virksomheden kan ansøge om bindende forhåndsbesked på disse områder:

Produkter til overfladebehandling af bygninger og konstruktioner

Arbejde, der indebærer kontakt med asbest

Nedbrydning af bygninger og konstruktioner

Transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder

Daglig løftemængde

Opstilling af maskiner og arbejdets udførelse omkring maskiner

Transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder

Indretning af fællesarealer i forbindelse med renovering af bygninger

Hvor længe gælder en bindende forhåndsbesked?

En bindende forhåndsbesked gælder - for alle områder undtagen område 1 - indtil der sker ændringer i de forudsætninger, som ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelse.

Det kan fx være ændringer i love eller bekendtgørelser, ændringer i domstolenes praksis, afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet eller ny, dokumenteret viden, der medfører, at Arbejdstilsynet offentliggør, at praksis er ændret. Det kan også være ændringer i den måde, arbejdet udføres på.

På område 1 - produkter til overfladebehandling af bygninger og konstruktioner - bortfalder den bindende forhåndsbesked dog altid efter to år. Det betyder, at arbejdet skal være afsluttet inden to år efter, at den bindende forhåndsbesked er givet. Der kan dog ansøges om forlængelse af forhåndsbeskeden ved periodens afslutningen.

Henter PDF