Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Om bindende forhåndsbesked

Arbejdsgivere samt projekterende og rådgivere kan ansøge Arbejdstilsynet om at få en bindende forhåndsbesked forud for en arbejdsmiljøinvestering - fx i forbindelse med indvendig asbestrenovering af bygninger.

Det betyder, at virksomheden på forhånd kan få afklaret eventuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige risikomomenter og dermed både spare ressourcer og foretage holdbare arbejdsmiljøinvesteringer.

En bindende forhåndsbesked er en afgørelse, som Arbejdstilsynet træffer om udførelsen af et konkret, planlagt arbejde, der endnu ikke er påbegyndt. En bindende forhåndsbesked betyder, at Arbejdstilsynet ikke kan stille flere krav, hvis arbejdsmiljøinvesteringen udføres i overensstemmelse med forhåndsbeskeden.

Virksomheden kan ansøge om bindende forhåndsbesked på disse områder:

Produkter til overfladebehandling af bygninger og konstruktioner

Arbejde, der indebærer kontakt med asbest

Nedbrydning af bygninger og konstruktioner

Transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder

Daglig løftemængde

Opstilling af maskiner og arbejdets udførelse omkring maskiner

Transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder

Indretning af fællesarealer i forbindelse med renovering af bygningerHenter PDF