Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om bindende forhåndsbesked

Svar på de oftest stillede spørgsmål om bindende forhåndsbesked. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Spørgsmål og svar

 • Bindende forhåndsbesked: Hvornår skal gebyret betales?

  Når sagen er afgjort, sender Arbejdstilsynet en opkrævning på gebyret.

  Ansøgeren får besked om, at pengene er modtaget, og at sagen anses for afsluttet senest 14 dage efter, at Arbejdstilsynet har modtaget gebyret.

  Hvis gebyret ikke betales rettidigt, forrentes beløbet med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

  Arbejdstilsynet har udpantningsret for ikke-indbetalte gebyrer. Det betyder, at inddrivelsen af gebyret vil blive overdraget til Skat, hvis ansøgeren trods gentagne påkrav undlader at betale beløbet.

 • Bindende forhåndsbesked: Kan man klage over arbejdstilsynets afgørelse?

  En klage over Arbejdstilsynets afgørelse om bindende forhåndsbesked skal indsendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at ansøgeren har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse.

  Arbejdstilsynet videresender sagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

  Klager over gebyrstørrelser og sagbehandlingsforhold kan indsendes til Arbejdstilsynet, der videresender sagen til Beskæftigelsesministeriet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF