Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om bindende forhåndsbesked

Svar på de oftest stillede spørgsmål om bindende forhåndsbesked. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Spørgsmål og svar om bindende forhåndsbesked

 • Hvornår skal gebyret betales?

  Når sagen er afgjort, sender Arbejdstilsynet en opkrævning på gebyret.

  Ansøgeren får besked om, at pengene er modtaget, og at sagen anses for afsluttet senest 14 dage efter, at Arbejdstilsynet har modtaget gebyret.

  Hvis gebyret ikke betales rettidigt, forrentes beløbet med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

  Arbejdstilsynet har udpantningsret for ikke-indbetalte gebyrer. Det betyder, at inddrivelsen af gebyret vil blive overdraget til Skat, hvis ansøgeren trods gentagne påkrav undlader at betale beløbet.

  Læs alle spørgsmål-svar om forhåndsbesked

 • Kan man klage over Arbejdstilsynets afgørelse?

  En klage over Arbejdstilsynets afgørelse om bindende forhåndsbesked skal indsendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at ansøgeren har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse.

  Arbejdstilsynet videresender sagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

  Klager over gebyrstørrelser og sagbehandlingsforhold kan indsendes til Arbejdstilsynet, der videresender sagen til Beskæftigelsesministeriet.

  Læs alle spørgsmål-svar om forhåndsbesked

Henter PDF