G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøcertifikat, kronesmiley og certificeringsorganer

Virksomheden kan selv vælge den model, den ønsker at blive certificeret efter, samt det akkrediterede certificeringsorgan, den ønsker at bruge.

Certificeringsorganet kan vejlede om, hvilken model der er mest relevant for virksomheden.

Virksomheden kan selv vælge den model, den ønsker at blive certificeret efter, samt det akkrediterede certificeringsorgan, den ønsker at bruge. De akkrediterede certificeringsorganer kan vejlede om, hvilken model der er mest relevant for virksomheden.

Juridisk enhed eller produktionsenheder

Virksomheden kan opnå certificering for hele den juridiske enhed - det vil sige alle virksomhedens produktionsenheder - eller for en eller flere af sine produktionsenheder. Det skal fremgå af arbejdsmiljøcertifikatet, hvilke af virksomhedens produktionsenheder der er omfattet af certificeringen.

Akkrediterede certificeringsorganer

Certifikatet skal udstedes af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan. At certificeringsorganerne er akkrediterede betyder fx, at der stilles krav til, og udføres kontrol af, certificeringsorganernes kompetence, ligesom det kontrolleres, hvordan certificeringen udføres. Akkrediteringen sikrer derfor, at certificeringen udføres med en høj grad af faglig kvalitet og på et ensartet grundlag.

Kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside

Virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan vælge at få offentliggjort en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Kronesmiley’en er et særligt anerkendende symbol, der viser omverdenen, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet. Det er certificeringsorganet, der skal orientere Arbejdstilsynet om, at den certificerede virksomhed ønsker en kronesmiley.

Klage over et certificeringsorgan

Hvis du som ansat på en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed oplever, at arbejdsmiljøet ikke er i orden, kan du klage til certificeringsorganet.

Hvis du ønsker at klage over certificeringsorganets arbejde eller dets beslutninger, er det DANAK, du skal klage til.

Klage over et certificeringsorgan

Henter PDF