G� til hovedindholdet

Bindende forhåndsbesked - sagsbehandlingstid

Så lang tid tager sagsbehandlingen af ansøgning om bindende forhåndsbesked

Hvis alt går godt

Senest syv dage efter, at Arbejdstilsynet har modtaget ansøgningen, sender Arbejdstilsynet besked om, hvor lang tid man vurderer, at det vil tage at behandle sagen.

Ansøgeren skal svare Arbejdstilsynet, om omkostningerne accepteres, senest ti dage efter at have modtaget Arbejdstilsynets vurdering.

Senest fire uger efter, at ansøgeren har accepteret omkostningsrammen, afgør Arbejdstilsynet sagen. Det er dog en forudsætning, at Arbejdstilsynet har de nødvendige oplysninger.

Hvis ansøgeren ikke accepterer omkostningerne

Hvis ansøgeren ikke accepterer omkostningsrammen eller ikke svarer på Arbejdstilsynets henvendelse inden for de ti dage, sender Arbejdstilsynet senest 14 dage herefter en afgørelse med afslutning af sagen og en regning på gebyr for visitation af sagen.

Hvis der mangler oplysninger

Hvis ansøgningen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at Arbejdstilsynet kan afgøre sagen, bliver ansøgeren bedt om at give de ønskede oplysninger.

Ansøgeren skal fremsende de ønskede oplysninger senest 14 dage efter Arbejdstilsynets henvendelse. Samtidig forlænges Arbejdstilsynets frist til at afgøre sagen med 14 dage.

Hvis ansøgeren ikke fremsender de manglende oplysninger inden fristens udløb, afgør Arbejdstilsynet sagen på det foreliggende grundlag. Det sker senest 28 dage efter, at Arbejdstilsynet har bedt ansøgeren om yderligere oplysninger. Afgørelsen i sådanne tilfælde vil som regel være et afslag.

Hvis sagsbehandlingen tager længere tid end forventet

Hvis sagsbehandlingstiden viser sig at blive væsentligt længere, end Arbejdstilsynet først vurderede, får ansøgeren besked så hurtigt som muligt om den nye omkostningsramme. Ansøgeren bliver samtidig spurgt, om han kan acceptere den yderligere udgift til den bindende forhåndsbesked.

Ansøgeren skal svare Arbejdstilsynet senest 14 dage efter modtagelsen af den nye omkostningsramme.

Hvis ansøgeren ønsker at fortsætte på de nye betingelser, afgør Arbejdstilsynet sagen senest fire uger efter ansøgerens accept.

I modsat fald afslutter Arbejdstilsynets sagen. Det betyder, at ansøgeren senest 14 dage senere får besked om, at sagen er henlagt uden afgørelse.

Hvis ansøgeren ikke svarer på Arbejdstilsynets forespørgsel, bliver sagen færdigbehandlet indenfor den accepterede økonomiske omkostningsramme. Det sker senest 28 dage efter, at Arbejdstilsynet har afsendt den nye omkostningsramme. Afgørelsen i sådanne tilfælde vil som regel være et afslag.

Henter PDF