Det er vigtigt at instruere nyansatte medarbejdere og følge op på instruktionen