Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Det kan fx være presser til bearbejdning af jern, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer samt transportredskaber. Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i forsvarlig stand, og at det er i overensstemmelse med reglerne. Kravene varierer alt efter, hvilket materiel der er tale om. Kravene om eftersyn er rettet mod ejeren eller brugeren.

EU-Kommissionen har udarbejdet en ikke-bindende vejledning om kompetencer hos personer, som udfører periodisk kontrol og opstillingskontrol af tårnkraner og mobile kraner. Formålet er at sikre et minimumsniveau for kompetencekrav, som alle EU-landene kan acceptere. 

EU-vejledning om kompetencer hos personer, der udfører opstillingskontrol og periodisk kontrol af tårnkraner og mobile kraner