Lovpligtige eftersyn

Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Det kan fx være presser til bearbejdning af jern, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer samt transportredskaber. Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i forsvarlig stand, og at det er i overensstemmelse med reglerne. Kravene varierer alt efter, hvilket materiel der er tale om. Kravene om eftersyn er rettet mod ejeren eller brugeren.

Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Det kan fx være presser til bearbejdning af jern, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer samt transportredskaber. Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i forsvarlig stand, og at det er i overensstemmelse med reglerne. Kravene varierer alt efter, hvilket materiel der er tale om. Kravene om eftersyn er rettet mod ejeren eller brugeren.

EU-Kommissionen har udarbejdet en ikke-bindende vejledning om kompetencer hos personer, som udfører periodisk kontrol og opstillingskontrol af tårnkraner og mobile kraner. Formålet er at sikre et minimumsniveau for kompetencekrav, som alle EU-landene kan acceptere. 

EU-vejledning om kompetencer hos personer, der udfører opstillingskontrol og periodisk kontrol af tårnkraner og mobile kraner