EU-vejledning om kompetencer hos personer der udfører opstillingskontrol og periodisk kontrol af tårnkraner og mobile kraner

EU-Kommissionen har udgivet vejledningen kaldet ”Ikke bindende vejledning til sikring af et minimum niveau for kompetencer hos personer som udfører periodiskkontrol og opstillingskontrol af tårnkraner og mobile kraner”.

Vejledningen er udarbejdet i regi af de europæiske arbejdstilsyns samarbejdsforum, kaldet SLIC. 

Vejledningens formål er at sikre et minimumsniveau for kompetencekrav som alle EU-landene kan acceptere. Dette dels af hensyn til sikkerheden, men ikke mindst for at sikre gensidig anerkendelse af udenlandske borgeres kompetencer. 

I Danmark er kompetencekravene til kransagkyndige ikke lovreguleret. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at ansatte, som udfører hovedeftersyn af kraner, er kvalificeret til opgaven. Vejledningen kan bruges som støtte til dette. 

I visse andre lande er kompetencekravene lovregulerede. Ved at følge vejledningen formodes man at leve op til kravene, men det kan stadig være påkrævet, at man skal have anerkendt kompetencerne, før man må udføre kontrol af tårn- og mobilkraner. Arbejdstilsynet kan ikke oplyse om lovkrav i andre lande – der henvises til de pågældende landes arbejdstilsyn eller ambassader.  

Læs også: