Spørgsmål og svar om lovpligtige eftersyn

Svar på de oftest stillede spørgsmål om lovpligtige eftersyn. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Det er leverandøren eller en anden sagkyndig, altså en ekspert, der må lave et eftersyn. Vi betragter en person som ekspert, når personen kender til:

  • Den tekniske opbygning og funktion af redskabet
  • Brugsanvisningen til redskabet
  • Vores sikkerhedskrav til redskabet. Det gælder særligt for anmeldelse, prøvebelastning og journal
  • Om andre myndigheder stiller krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne.

Eksperten skal også have den nødvendige uddannelse og oplæring i at kunne yde service og vedligeholde redskabet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hovedeftersynet skal foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig. Hovedeftersynet skal udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har:

  • Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion
  • Den nødvendige uddannelse og oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet
  • Kendskab til redskabets brugsanvisning
  • Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt om anmeldelse, prøvebelastning og journal
  • Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne vedrørende truck, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Elrådet vedrørende stærkstrømsreglementet
  • Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller el-installationer.

At-anvisning om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14