Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om lovpligtige uddannelser

Svar på de oftest stillede spørgsmål om lovpligtige uddannelser. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Spørgsmål og svar

 • Dokumentation af gennemført arbejdsmiljøuddannelse – krav fra Arbejdstilsynet?

  Det er op til arbejdsgiveren at vælge typen af dokumentation. Dokumentationen kan fx være et referat fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor det fremgår, at arbejdsgiveren giver tilbud om supplerende uddannelser til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen eller en mail e.l. til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, hvor det fremgår, at arbejdsgiveren giver tilbud om supplerende uddannelse. 

 • Hvad betyder ’Lovpligtige uddannelser’?

  Lovpligtig uddannelse for medlemmer af refererer til de uddannelseskrav, der er fastsat i lovgivningen for medlemmer af AMO - det vil sige de personer, der er ansvarlige for arbejdsmiljøet i en organisation. Uddannelseskravene er fastsat for at sikre, at medlemmerne af AMO har den nødvendige viden og færdigheder til at udføre deres arbejde på en sikker og ansvarlig måde, og for at sikre, at organisationen opfylder de krav, der er fastsat i arbejdsmiljølovgivningen.

  I Danmark er det f.eks. lovpligtigt for medlemmer af AMO at have gennemført et AMO-kursus, der omfatter en grunduddannelse og en opdateringsuddannelse hvert 3. år. Dette kursus dækker emner såsom arbejdsmiljølovgivning, risikovurdering, arbejdspladsvurdering, arbejdspladskultur og arbejdsmiljøledelse. Det er også muligt at tage en række supplerende uddannelser, der giver dybere viden inden for specifikke områder af arbejdsmiljøet.

  Om arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

 • Hvem skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO gennemfører uddannelsen. Det gælder dog ikke, hvis man har gennemført en af de obligatoriske uddannelser, der var gældende i perioden fra 1991 til 2010 eller har koordinatoruddannelsen.

 • Hvilken uddannelse kræves for at føre en større mobilkran med ballast?

  Der kræves uddannelserne Kranbasis, Mobile kraner >8-30 tm og Mobile kraner over 30 tm.

  Overbygningsuddannelsen Mobile kraner over 30 tm vil blive udbudt i to versioner: En version, hvor uddannelsen gennemføres på lastbilkraner, og en længerevarende version, hvor uddannelsen gennemføres på mobilkraner med ballast. Begge uddannelser giver ret til at føre alle typer mobile kraner over 30 tm. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at medarbejdere, der skal føre mobilkraner med ballast, har fået instruktion og oplæring i brugen af disse, fx via kursus hos kranleverandøren eller via uddannelsen Mobile kraner over 30 tm inkl. ballast.

 • Hvilket certifikat kræves for at bruge en traverskran?

  Almindelige traverskraner over 8 tons vil alene kræve kranbasisuddannelse. Med almindelige traverskraner menes kraner, hvor byrden løftes inden for kranens understøtningsflade således, at kranen ikke bibringes et væltende moment.

  Hvis en kran, installeret på en eller flere traverser, har et udlæg med en tilladelig belastning større end 8 tonsmeter jf. kranens lastdiagram (dvs. udlæg gange belastning > 8 tm), kræves endvidere uddannelsen ”Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter”. Dette kan fx være tilfældet med containerkraner med bom/udligger. 

 • Hvilket certifikat kræves til en semimobil tårnkran?

  Semimobile kraner er som udgangspunkt køretøjsbaserede, og de vil derfor kræve uddannelserne kranbasis og mobil kraner. Det, at kranen i anvendelsessituationen får monteret støtteben, og evt. afmonteret hjulene, gør ikke, at den bliver til en tårnkran eller fast installeret kran iht. førercertifikatreglerne.

 • Hvordan bliver man tilmeldt en førercertifikatuddannelse?

  Uddannelserne skal gennemføres på en erhvervsskole eller et AMU-center, der er godkendt af Undervisningsministeriet. På Undervisningsministeriets hjemmeside "UddannelsesGuiden" kan man finde oversigter over uddannelser og få vejledning til at finde en skole. Det letteste dog er nok at google sig frem og tage kontakt til en AMU skole for nærmere oplysning.

 • Hvornår skal de to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse tilbydes?

  De to dage skal kunne være gennemført i løbet af det første funktionsår, det vil sige det første år, hvor arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen er valgt eller udpeget. Der gælder samtidig den regel, at de to dage skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første ni måneder efter, at de tre dages obligatorisk uddannelse er afsluttet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF