G� til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om nye og etablerede virksomheder

Svar på de oftest stillede spørgsmål om nye arbejdsgivers pligter. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Arbejdspladsvurdering - APV

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 • Skal alle virksomheder have en arbejdsmiljødrøftelse?

  Kravet om en årlig drøftelse gælder for alle virksomheder – også for virksomheder uden arbejdsmiljørepræsentant (hvor der ikke er krav om en). Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

 • Hvad er en arbejdsmiljødrøftelse?

  Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års samarbejde tages op.

  Formålet med en arbejdsmiljødrøftelse er at sikre, at der tages hensyn til de ansattes opfattelse af arbejdsmiljøet og at der træffes foranstaltninger til at forbedre det, hvis det er nødvendigt.

  Arbejdsmiljødrøftelsen kan omfatte en række forskellige emner, herunder:

  • Forhold, der påvirker arbejdsmiljøet, såsom fysiske forhold, psykiske belastninger og sociale forhold
  • Risici for arbejdsmiljøet og foranstaltninger til at eliminere eller reducere dem
  • Muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet, f.eks. ved at ændre arbejdsprocesser eller indkøbe nyt udstyr
  • Kommunikation og samarbejde mellem arbejdsgiveren og de ansatte om arbejdsmiljørelaterede spørgsmål

  Arbejdsmiljødrøftelsen kan finde sted på forskellige måder, f.eks. ved møder mellem arbejdsgiveren og de ansatte eller ved hjælp af en særlig form for samarbejdsorgan, såsom en arbejdsmiljøgruppe. Formålet er at sikre, at alle parter har mulighed for at komme med deres input og bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet.

  Alle virksomheder skal holde en ærlig arbejdsmiljødrøftelse

 • Gælder kravet om en årlig arbejdsmiljødrøftelse også for de områder, der er omfattet af aftaler?

  Reglen om at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse er en af de organisationsregler, I kan ændre gennem en aftale.

  Vælger I, at I ikke ønsker en årlig drøftelse, så skal jeres aftale sikre et samarbejde, der er bedre end det, der ligger i den årlige drøftelse. Det gælder fx forebyggelse og planlægning og organisering af samarbejdet.

  Aftalen skal styrke og effektivisere samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden.

 • Hvor skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse foregå?

  Alle virksomheder, der har ansatte, skal afholde en arbejdsmiljødrøftelse.

  Hvis jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) er i ét niveau, så skal I gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen.

  Har jeres AMO to niveauer, skal drøftelsen foregå på udvalgsniveau.

  Medlemmerne skal kunne deltage

  Den årlige drøftelse er en overordnet strategisk opgave, hvor I skal tilrettelægge og vurdere hele AMO. Medlemmerne af jeres AMO skal kunne deltage, når I planlægger arbejdsmiljøarbejdet inden for deres område. Det gælder også den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

  Mere relevant information om arbejdsmiljødrøftelsen

   

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center

Tlf.: 70 12 12 88

Telefontid:
mandag - onsdag kl. 8-15,
torsdag kl. 8-18,
fredag kl. 8-14

Henter PDF