Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om ny arbejdsmiljørepræsentant

Svar på de oftest stillede spørgsmål om ny arbejdsmiljørepræsentant. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

 • Kan en personalegruppe stå uden for virksomhedens AMO?

  Nej, en AMO skal omfatte alle ansatte.

  Det vil sige, at alle ansatte skal kunne deltage i valget af en arbejdsmiljørepræsentant. De skal også kunne trække på AMOs kompetence og deltagelse.

  Når der mangler en arbejdsmiljørepræsentant

  Er der et konkret tidspunkt, hvor der er et område i virksomheden, der ikke kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant, så skal arbejdsgiveren løbende forsøge at motivere gruppen til at vælge en repræsentant.

  I denne periode kan personalegruppen trække på arbejdslederen eller eventuelt de andre medlemmer af AMO.

 • Kan man suspendere for fristen for nyvalg af arbejdsmiljørepræsentant, som normalt er hvert 2. år?

  Er der en arbejdsmiljørepræsentant på virksomheden, kan denne fortsætte i funktionen indtil det er muligt at afholde valg, også selvom fristen på 2 år overskrides. Hvis der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant og valget havde til formål at finde en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen og formanden alene, indtil de ansatte på et senere tidspunkt har valgt en repræsentant. Det er dog en betingelse, at valg til arbejdsmiljørepræsentant i så fald sker så snart, det er muligt. Det er også muligt at lade arbejdsmiljørepræsentanten vælge for en kortere periode end 2 år, fx med det formål at virksomheden kan vende tilbage til den faste valgpraksis, som virksomheden havde inden COVID-19.

 • Kan vi aftale en længere valgperiode for en arbejdsmiljørepræsentant?

  Ja, I kan forlænge valgperioden op til 4 år. En valgperiode er som udgangspunkt 2 år.

  Det kan ske ved en aftale indgået mellem arbejdsgiveren og de ansatte om den ønskede forlængelse, og forlængelsen kan alene gælde for fremtidige valg. Dvs. at forlængelsen ikke kan gælde for tidligere valg.