Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om nye arbejdsgivers pligter

Svar på de oftest stillede spørgsmål om nye arbejdsgivers pligter. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Arbejdspladsvurdering (APV)

 • Hvad betyder APV?

  APV er en forkortelse af "arbejdspladsvurdering".

  En arbejdspladsvurdering er en vurdering af arbejdsmiljøet på en arbejdsplads, som kan omfatte fysiske, psykiske og sociale faktorer. Formålet med en arbejdspladsvurdering er at identificere eventuelle risici og sikre, at der træffes foranstaltninger til at eliminere eller reducere dem

  APV'en kan omfatte en række forskellige aktiviteter, herunder undersøgelse af arbejdsmetoder, vurdering af maskiner og udstyr, kontrol af kemikalier og giftige stoffer, samt evaluering af arbejdsmiljøet generelt.

  Hvad er en APV?

 • Hvad kan en APV bruges til?

  I kan bruge arbejdspladsvurderingen til at:

  • Synliggøre jeres arbejdsmiljøproblemer
  • Pege på løsningsforslag til problemerne
  • Arbejde systematisk og forebyggende med jeres arbejdsmiljø.
 • Hvad skal en APV indeholde?

  Uanset, hvordan I griber APV-arbejdet an, skal I tage stilling til disse 5 spørgsmål:

  • Hvor er problemerne?
  • Er der arbejdsmiljøproblemer, der påvirker sygefraværet?
  • Hvordan vil I løse problemerne?
  • Hvilke problemer skal løses først?
  • Er problemerne blevet løst?

  Kom i mål med APV-arbejdet

 • Hvem skal deltage, når vi udarbejder en APV?

  Det skal både jeres ledelse og de ansatte.

  Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal den deltage i hele processen. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte inddrages på samme måde i arbejdet med APV'en.

  I skal oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte.

 • Hvor tit skal vi udarbejde en APV?

  I skal revidere APV'en mindst hvert tredje år. I skal også revidere APV'en, hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, men kun når ændringerne har betydning for arbejdsmiljøet.

  Læs mere om APV

 • Hvordan overholder man Arbejdsmiljøloven som arbejdsgiver?

  Arbejdsmiljøloven stiller tre helt centrale krav til dig som arbejdsgiver

  1. Lav en arbejdspladsvurdering sammen med dine ansatte
  2. Afhold et årligt møde, hvor i taler om jeres arbejdsmiljø
  3. Du skal oplære og instruere dine medarbejdere

  Disse krav gælder, uanset om du har én eller flere ansatte, eller om I arbejder med farlige maskiner eller på kontor. Du kan bruge følgende værktøjer til at komme godt i gang med at sikre en sund og sikker arbejdsplads for dig og dine ansatte.

 • Skal ansatte på deltid deltage i arbejdet med at lave en arbejdspladsvurdering (APV)?

  Nej, der er ikke krav om at specielt ansatte på deltid skal deltage i arbejdet med at lave en APV, men det er vigtigt, at alle ansatte er dækket af APV’en. Det betyder, at APV’en skal dække alle forskellige arbejdsfunktioner, arbejdsforhold, arbejdstider m.m.

  Alle ansatte har som udgangspunkt samme rettigheder uanset arbejdstid og ansættelsesform.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 • Gælder kravet om en årlig arbejdsmiljødrøftelse også for de områder, der er omfattet af aftaler?

  Reglen om at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse er en af de organisationsregler, I kan ændre gennem en aftale.

  Vælger I, at I ikke ønsker en årlig drøftelse, så skal jeres aftale sikre et samarbejde, der er bedre end det, der ligger i den årlige drøftelse. Det gælder fx forebyggelse og planlægning og organisering af samarbejdet.

  Aftalen skal styrke og effektivisere samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden.

 • Hvad er en arbejdsmiljødrøftelse?

  Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års samarbejde tages op.

  Formålet med en arbejdsmiljødrøftelse er at sikre, at der tages hensyn til de ansattes opfattelse af arbejdsmiljøet og at der træffes foranstaltninger til at forbedre det, hvis det er nødvendigt.

  Arbejdsmiljødrøftelsen kan omfatte en række forskellige emner, herunder:

  • Forhold, der påvirker arbejdsmiljøet, såsom fysiske forhold, psykiske belastninger og sociale forhold
  • Risici for arbejdsmiljøet og foranstaltninger til at eliminere eller reducere dem
  • Muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet, f.eks. ved at ændre arbejdsprocesser eller indkøbe nyt udstyr
  • Kommunikation og samarbejde mellem arbejdsgiveren og de ansatte om arbejdsmiljørelaterede spørgsmål

  Arbejdsmiljødrøftelsen kan finde sted på forskellige måder, f.eks. ved møder mellem arbejdsgiveren og de ansatte eller ved hjælp af en særlig form for samarbejdsorgan, såsom en arbejdsmiljøgruppe. Formålet er at sikre, at alle parter har mulighed for at komme med deres input og bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet.

  Alle virksomheder skal holde en ærlig arbejdsmiljødrøftelse

 • Hvor skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse foregå?

  Alle virksomheder, der har ansatte, skal afholde en arbejdsmiljødrøftelse.

  Hvis jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) er i ét niveau, så skal I gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen.

  Har jeres AMO to niveauer, skal drøftelsen foregå på udvalgsniveau.

  Medlemmerne skal kunne deltage

  Den årlige drøftelse er en overordnet strategisk opgave, hvor I skal tilrettelægge og vurdere hele AMO. Medlemmerne af jeres AMO skal kunne deltage, når I planlægger arbejdsmiljøarbejdet inden for deres område. Det gælder også den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

  Mere relevant information om arbejdsmiljødrøftelsen

   

 • Skal alle virksomheder have en arbejdsmiljødrøftelse?

  Kravet om en årlig drøftelse gælder for alle virksomheder – også for virksomheder uden arbejdsmiljørepræsentant (hvor der ikke er krav om en). Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF