G� til hovedindholdet

Projekterendes og rådgivendes pligter og ansvar i forhold til virksomheder og bygherren

Den projekterende/rådgivende har følgende pligter og ansvar i forhold til virksomhederne og bygherren

Sikre at virksomhederne og deres ansatte kan overholde arbejdsmiljøloven under byggearbejdet, også senere når bygningen skal vedligeholdes

De projekterende/rådgivende er juridisk ansvarlige for, at projektmaterialet indeholder de nødvendige beskrivelser, så alle kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

At virksomhederne og deres ansatte kan bruge egnede tekniske hjælpemidler i projektet

De projekterende/rådgivende skal sikre, at de udførende virksomheder og deres ansatte kan bruge egnede tekniske hjælpemidler, hvis manuel håndtering kan betyde fare i forhold til sikkerhed og sundhed. De projekterende/rådgivende skal også sikre, at man ved den fremtidige vedligeholdelse af bygningen kan anvende de nødvendige og egnede tekniske hjælpemidler.

At tage hensyn til planlægning og arbejdsfaser (Bygbarhed)

Ved de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg skal de projekterende tage hensyn til planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre samtidigt eller efter hinanden.

At inddrage koordinator for sikkerhed og sundhed når der projekteres

De projekterende/rådgivende skal inddrage bygherrens koordinator for sikkerhed og sundhed når projekteringen igangsættes og løbende, mens der projekteres, samt give koordinatoren den nødvendige adgang til projektmaterialet. Det gælder også ved projektering i byggefasen.

At rådgive bygherren om relevante forundersøgelser

De projekterende/rådgivende skal rådgive bygherren om, hvilke forundersøgelser bygherren bør lave af hensyn til sikkerheden og sundheden i projektets gennemførelse og vedligeholdelse. Det kan fx være undersøgelse af asbestforekomster ved renoveringer eller forurenet jord ved gravearbejde.

At fortælle bygherren om arbejdsmiljølovgivningens krav til bygherren fx om koordinering

Endelig skal de projekterende/rådgivende fortælle bygherren om de forpligtigelser efter arbejdsmiljølovgivningen der gælder for bygherren, herunder at bygherren skal fastlægge rammerne for de opgaver, som arbejdsmiljøkoordinatorerne skal udføre.

Bygherrens forpligtigelser efter arbejdsmiljølovgivningen

Henter PDF