G� til hovedindholdet

Projekterendes og rådgivendes pligter og ansvar i forhold til forebyggelse, farlige stoffer og særlige risici

De projekterende/rådgivende har pligter og ansvar i forhold til forebyggelse, farlige stoffer og særlige risici

At tage hensyn til forebyggelse

Når de projekterende/rådgivende udarbejder projektmaterialet, skal de tage hensyn til en række forebyggelsesprincipper.

Projekterendes og rådgivendes pligter - Bekendtgørelse 110 - 2013

At udskifte farlige stoffer med mindre farlige stoffer - substitution

Allerede i projektmaterialet skal de projekterende/rådgivende tænke på at udskifte farlige stoffer med mindre farlige stoffer. De projekterende skal overveje og undersøge mulighederne for, om man kan bruge ufarlige eller så lidt farlige stoffer og materialer som muligt i byggeprocessen. 

Særligt om funktionsbeskrivelser og udfaldskrav

Ved funktionsbeskrivelser og udfaldskrav må de projekterende ikke sætte kravene højere end det er nødvendigt. Overvej, om man i stedet kan sætte kravene ned og derved bruge mindre farlige stoffer. Normalt må den projekterende aldrig sætte kravene højere, end hvad der er det almindelige niveau i branchen - fx ved malerarbejde hvor man normalt skal følge udfaldskravene i Malerfagligt behandlingskatalog (MBK- systemet). Læs mere om at vælge de rigtige produkter og materialer i At-vejledningen om produktvalg til bygningsmalearbejde, som I finder til højre.

At skrive om særlige risici i projektmaterialet

I projektmaterialet skal de projekterende/rådgivende skrive om særlige risici og andre særlige forhold - også i forbindelse med vedligeholdelse. Se mere i bekendtgørelsen om projekterendes og rådgiveres pligter, bilag 1, som I finder til højre.

At beskrive bygningen i forhold til sikkerhed, sundhed og vedligehold

De projekterende/rådgivende skal beskrive bygningen eller anlæggets karakteristika. Det skal ske ud fra, om bygningens eller anlæggets karakteristika har betydning for sikkerhed og sundhed i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation. Der skal også være en liste over særlige forhold, som fremtidige arbejdsgivere, der skal udføre vedligeholdelse eller reparationsarbejde på bygningen eller anlægget, skal være opmærksom på i forhold til sikkerheden og sundheden.

De projekterende/rådgivende skal give denne beskrivelse til bygherrens koordinator, så koordinator evt. kan lave en journal. Journalen kan også være en del af den liste, de projekterende/rådgivende skal lave. Det aftales mellem bygherren og de projekterende.

Læs mere om Journal og Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Henter PDF