Gå til hovedindholdet

Sådan anmelder du en arbejdsulykke

Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde den. Du anmelder ulykken i systemet EASY via virk.dk.

Arbejdsulykker skal anmeldes i EASY på virk.dk

EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til at anmelde arbejdsulykker.

En anmeldelse sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

Anmeld en arbejdsulykke i EASY på virk.dk

I den følgende video kan du få gode råd, hvis du benytter EASY for første gang.

Se videoen om hvordan du anmelder en arbejdsulykke i EASY, og andre videoer fra Arbejdstilsynet

Nogle virksomheder har deres eget system, som har integrationsaftale med EASY. I så fald skal det benyttes til at anmelde arbejdsulykker.

Udenlandske virksomheder

Er du arbejdsgiver i en udenlandsk virksomhed, der ikke har et dansk CVR-nummer, kan du anmelde en arbejdsulykke via en særlig indgang til EASY. Følg linket og læs mere.

Der gælder særlige regler for udenlandske virksomheder

Hvad sker der, når en arbejdsulykke er blevet registreret i EASY?

Når en arbejdsulykke er blevet anmeldt i EASY, bliver anmeldelsen automatisk sendt videre til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller Arbejdstilsynet.

Når du anmelder via EASY, bliver du automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder.

Du kan vælge at registrere ulykker i EASY, som ikke skal anmeldes til Arbejdstilsynet eller forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. Som arbejdsgiver kan du bruge disse registreringer til at få et overblik over arbejdssituationer og –processer, der kan være farlige for medarbejderne i fremtiden. Det gør det nemt at arbejde med forebyggelse af fremtidige ulykker. Disse ulykker bliver ikke videresendt til myndighederne.

Sådan anmelder du en arbejdsulykke som medarbejder

Det er arbejdsgiveren ansvar at anmelde arbejdsulykker, men der kan opstå særlige omstændigheder, hvor du som medarbejder eller din repræsentant er nødt til at anmelde ulykken. Din fagforening kan ofte hjælpe dig med at håndtere anmeldelsen.

Sådan anmelder du en arbejdsskade som medarbejder

Forebyg ved at registrere ulykker og nærved-ulykker

For at undgå fremtidige ulykker er det vigtigt, at du som arbejdsgiver sikrer, at I lærer af jeres ulykker. Det gælder, både hvis ulykken er anmeldepligtig, men også for ulykker uden fravær, uden mén eller nærved-ulykker.

Du kan registrere alle typer af ulykker i selvbetjeningsløsningen EASY. Nærved-ulykker er ikke anmeldepligtige, men de indeholder ofte et ligeså stort læringspotentiale, som anmeldepligtige ulykker. Det gør eventuelle mønstre mere tydelige og viser, hvor det vil være mest effektfuldt for jer at arbejde med forebyggelse af ulykker. Hvis I får forebygget hændelserne, mens de er nærved-hændelser, forebygger i også det fravær en ulykke kan medføre.

Sådan registrerer du ulykker uden fravær og nærved-ulykker i EASY:

I EASY kan du registrere ulykker uden fravær og nærved-ulykker med et forventet fravær til under 1 dag. Du skal bare lade være med at sætte flueben i feltet: ”skal ulykken vurderes med henblik på erstatning”.

Når du registrerer ulykker uden fravær og nærved-ulykker i EASY, får du et bedre overblik. Du kan nemlig udarbejde statistik, over de ulykker du anmelder og registrerer i EASY. Opret lister, så dataene passer til dit behov.

 • Opret en liste over jeres organisationsstruktur. Så kan du se hvor i organisationen ulykkerne sker. Dette er særligt relevant, hvis du har en større virksomhed
 • Opret en liste over relevante ulykkestyper, som f.eks. fald, vold mv.
 • Eksporter statistikken til Excel, så kan du selv lave grafer o.l.

Læs mere om EASY på virk.dk

Spørgsmål og svar

 • EASY: Hvordan anmelder jeg en arbejdsulykke?

  Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en NemID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

  Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

  Sådan anmelder du en ulykke i EASY

  Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

  Læs mere

  Sådan anmelder du en arbejdsulykke i EASY – Arbejdstilsynet