Gå til hovedindholdet

Forebyg arbejdsulykker

Ulykker er ikke hændelige uheld – de kan altid forebygges. Derfor har vi samlet værktøjer og viden om, hvordan du som arbejdsgiver kommer godt i gang med at forhindre jeres næste arbejdsulykke.

Uanset hvilken virksomhed du driver, er det altid vigtigt at sørge for:

  • At du fokuserer på og efterspørger sikkerhedshensyn i det daglige arbejde
  • At du oplærer og instruerer medarbejderne i, hvordan de udfører arbejdet sikkert
  • At du planlægger arbejdet hensigtsmæssigt og har de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og det rette udstyr, så du mindsker risikoen for ulykker
  • At du sikrer, at din virksomhed lærer af eventuelle ulykker. Hvad gik galt, og hvad kan gøres bedre?

Værktøj: Brug tidligere ulykker og nærved-ulykker til at forebygge

Når du har et overblik over din virksomheds ulykker og evt. nærved ulykker, kan du bruge Arbejdstilsynets værktøj til at analysere arbejdsulykkerne.

”Guide til læring af ulykker” er Arbejdstilsynets metode til analyse af arbejdsulykker. Værktøjet hjælper dig med at afdække baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at der kan ske tilsvarende ulykker.

Brug Arbejdstilsynets værktøj til analyse af arbejdsulykker

Værktøjet findes i word-format, så du selv kan tilpasse det, så metoden passer til din virksomhed i sprog og fokus.

Forebyg udvalgte typer ulykker

Få viden om nogle af de ulykker, der ofte optræder i ulykkesstatistikken - hvordan de sker, og hvordan du kan forebygge dem.

Læs om de ulykker, der ofte optræder i ulykkesstatistikken

Tilgange til forebyggelse af ulykker

Få inspiration fra forskellige tilgange til at forebygge arbejdsulykker.

Arbejdspladser med en proaktiv sikkerhedskultur har færre arbejdsulykker

Kvikguide: Forebyg arbejdsulykker

30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker

Zero Harm - en sikkerhedstilgang hos Siemens

Forebyg ulykker med en arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Når du arbejder med sikkerheden, er det en god idé at opdatere jeres APV. APV’en er nemlig virksomhedens redskab til at kortlægge, prioritere og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Læs mere om arbejdspladsvurderingen (APV)