Gå til hovedindholdet

Kampagne: Anmeld ulykker

Anmeld arbejdsulykken – og forebyg den næste

Anmeld arbejdsulykken – og forebyg den næste

Anmeldepligtige arbejdsulykker skal anmeldes. Det skal de både for medarbejderens egen skyld, men også for at vi sammen kan skabe et mere sikkert arbejdsmiljø i fremtiden. Anmeldte ulykker er nemlig en forudsætning for at forebygge fremtidige arbejdsulykker bedst muligt.

Er det overhovedet en arbejdsulykke? Er du i tvivl, så anmeld ulykken!

Kun halvdelen af alle anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt, viser en undersøgelse fra Arbejdstilsynet. Mørketallet skyldes blandt andet manglende viden om arbejdsulykker og tvivl om, hvornår ulykken er alvorlig nok til at blive anmeldt.

Det er arbejdsgivers pligt at anmelde ulykken, men det kan være svært at vurdere, hvilke ulykker der skal anmeldes og ikke anmeldes. Er du som arbejdsgiver i tvivl, er det derfor altid bedst at anmelde. Så vil anmeldesystemet EASY selv vurdere, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke.

Regler for anmeldepligtige arbejdsulykker

Hvad er en arbejdsulykke?

Animeret figur bærer tre tunge kasser

Lær af andres fejl, uden at skulle lære af dine egne. Ved at anmelde alle arbejdsulykker kan vi bedre forebygge fremtidige ulykker.

Anmeld alle arbejdsulykker - også de små

Alle anmeldepligtige ulykker skal anmeldes. Det er der to grunde til:

1. Medarbejdere har bedre mulighed for at få erstatning

Medarbejdere har ret til erstatning ved skader. Det er dog ikke sikkert, at skaderne opstår lige med det samme efter ulykken. Som arbejdsgiver sikrer du derfor medarbejderne bedst ved at melde alle arbejdsulykker - også små ulykker. 

2. Vi kan bedre sammen forebygge fremtidige arbejdsulykker

For at forebygge arbejdsulykker er det vigtigt at have så meget viden som muligt om, hvad der er årsag til både ulykker og nærved-ulykker. Denne viden opnås bedst ved at alle ulykker og nærved-ulykker anmeldes. 

Arbejdsulykker

Animeret kvinde ved trappe med bananskræl på trin

Ulykker, der er selvforskyldt, skal da ikke anmeldes? 

Jo, alle anmeldepligtige arbejdsulykker skal anmeldes, også de ulykker, som kunne være undgået. Desværre florerer der en del myter som denne om, hvornår du skal anmelde arbejdsulykker. Se videoen her og få styr på anmeldelsespligtige arbejdsulykker.

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde arbejdsulykker

Når en medarbejder kommer til skade, er det arbejdsgiver, der skal anmelde ulykken. Ulykken skal anmeldes, hvis den opfylder ét af kravene her:

Hvis ulykken medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde i mindst én dag udover tilskadekomstdagen, ifølge Arbejdsmiljøloven.

Hvis arbejdsulykken medfører ret til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne).

Regler for anmeldelse af arbejdsulykker

Når arbejdsgiver ikke kan eller vil anmelde arbejdsulykken

Der kan opstå få, særlige omstændigheder, hvor en medarbejder eller en repræsentant er nødt til at anmelde. Det kan være, hvis arbejdsgiver ikke kan eller vil anmelde skaden, eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.

Står du som medarbejder i sådan en situation, kan du læse mere om, hvad du gør her:

Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen - Virk

Anmeld arbejdsulykke som tredjepart (fx fagforeninger, advokater, læger) - Virk

Her anmelder du som arbejdsgiver arbejdsulykker

Når din medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, skal du som arbejdsgiver anmelde den. Du anmelder ulykken i systemet EASY via virk.dk.

Anmeld arbejdsulykke - Virk

Arbejder falder ned fra stige

5 trin til at forebygge arbejdsulykker

Er der sket en arbejdsulykke, eller var der lige ved at ske en ulykke, er det vigtigt at finde ud af, hvad der gik galt. Så kan I nemlig bedst muligt forhindre, at en lignende ulykke sker igen.

Her er 5 ting, I altid skal huske, når I undersøger en arbejdsulykke: 

  1. Beskriv ulykken. Hvad skete der?
  2. Hvilke fysiske forhold førte til ulykken?
  3. Undersøg, om I kunne have planlagt arbejdet på en anden måde
  4. Kan en lignende ulykke ske andre steder på arbejdspladsen?
  5. Lær af ulykken, så du kan bedst kan forebygge næste. 

Lær mere om de 5 gode råd i videoen her:

5 gode råd til at lære at arbejdsulykken

 

 

Henter PDF