Gå til hovedindholdet

Hvordan anmelder du en arbejdsulykke?

Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde den. Du anmelder ulykken i systemet EASY via virk.dk

Arbejdsulykker skal anmeldes i EASY på virk.dk

EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til at anmelde arbejdsulykker.

En anmeldelse sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

I den følgende video kan du få gode råd, hvis du benytter EASY for første gang.

Se videoen om hvordan du anmelder en arbejdsulykke i EASY, og andre videoer fra Arbejdstilsynet

Nogle virksomheder har deres eget system, som har integrationsaftale med EASY. I så fald skal det benyttes til at anmelde arbejdsulykker.

Hvad sker der, når en arbejdsulykke er blevet registreret i EASY?

Når en arbejdsulykke er blevet anmeldt i EASY, bliver anmeldelsen automatisk sendt videre til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller Arbejdstilsynet.

Når du anmelder via EASY, bliver du automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder.

Du kan vælge at registrere ulykker i EASY, som ikke skal anmeldes til Arbejdstilsynet eller forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. Som arbejdsgiver kan du bruge disse registreringer til at få et overblik over arbejdssituationer og –processer, der kan være farlige for medarbejderne i fremtiden. Det gør det nemt at arbejde med forebyggelse af fremtidige ulykker. Disse ulykker bliver ikke videresendt til myndighederne.

Læs mere

Forebyg ved at registrere ulykker og nærved-ulykker

For at undgå fremtidige ulykker er det vigtigt, at du som arbejdsgiver sikrer, at I lærer af jeres ulykker. Det gælder, både hvis ulykken er anmeldepligtig, men også for ulykker uden fravær, uden mén eller nærved-ulykker.

Du kan registrere alle typer af ulykker i selvbetjeningsløsningen EASY. Nærved-ulykker er ikke anmeldepligtige, men de indeholder ofte et ligeså stort læringspotentiale, som anmeldepligtige ulykker. Det gør eventuelle mønstre mere tydelige og viser, hvor det vil være mest effektfuldt for jer at arbejde med forebyggelse af ulykker. Hvis I får forebygget hændelserne, mens de er nærved-hændelser, forebygger i også det fravær en ulykke kan medføre.

Læs mere

 • Sådan registrerer du ulykker uden fravær og nærved-ulykker i EASY

  I EASY kan du registrere ulykker uden fravær og nærved-ulykker med et forventet fravær til under 1 dag. Du skal bare lade være med at sætte flueben i feltet: ”skal ulykken vurderes med henblik på erstatning”.

  Når du registrerer ulykker uden fravær og nærved-ulykker i EASY, får du et bedre overblik. Du kan nemlig udarbejde statistik, over de ulykker du anmelder og registrerer i EASY. Opret lister, så dataene passer til dit behov.

  • Opret en liste over jeres organisationsstruktur. Så kan du se hvor i organisationen ulykkerne sker. Dette er særligt relevant, hvis du har en større virksomhed
  • Opret en liste over relevante ulykkestyper, som f.eks. fald, vold mv.
  • Eksporter statistikken til Excel, så kan du selv lave grafer o.l.

Spørgsmål og svar om EASY

 • EASY: Hvordan får jeg adgang til EASY?

  For at få adgang til EASY skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

  Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller, aktiverer og tildeler rettigheder til en medarbejdersignatur.

  Bestil en NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

  Læs mere om tildeling af rettigheder (virk.dk)

 • EASY: Hvordan anmelder jeg en arbejdsulykke?

  Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en NemID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

  Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

  Sådan anmelder du en ulykke i EASY

  Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

  Læs mere

  Anmeld en arbejdsulykke i EASY – Arbejdstilsynet

 • EASY: En ansat i en udenlandsk virksomhed, er kommet ud for en ulykke i Danmark. Skal ulykken anmeldes i EASY?

  Ja, når ulykken er sket på dansk jord, skal den anmeldes i EASY.

  Dansk lovgivning gælder på dansk jord. Derfor skal alt arbejde i Danmark udføres i overensstemmelse med danske regler bl.a. arbejdsmiljøloven. Det gælder både for udenlandske arbejdere og virksomheder og for danske. Derimod gælder danske regler ikke for arbejde, der udføres i udlandet, heller ikke når det udføres af danskere.

 • EASY: En vikar fra et vikarbureau er kommet ud for en arbejdsulykke. Hvem skal anmelde ulykken i EASY?

  Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsulykker.

  Når man skal finde ud af, hvem der er arbejdsgiver i den konkrete situation, skal man bl.a. lægge vægt på følgende i en samlet vurdering:

  • Hvem instruerer den beskæftigede og kontrollerer arbejdet?
  • Hvem stiller arbejdsrum, maskiner, redskaber mv. til rådighed til at udføre arbejdet?
  • Hvem har risikoen for resultatet af arbejdet, som den beskæftigede udfører?
  • Hvem udbetaler løn til den beskæftigede?

  Arbejdsmiljølovgivningen tager udgangspunkt i, at det er den virksomhed, som reelt er i stand til at sørge for arbejdsmiljøet samt forebygge arbejdsulykker og arbejdsskader, der er ansvarlig som arbejdsgiver. Hvis en ansat bliver udlejet fra fx en entreprenør til en anden eller fra et vikarbureau, og den ansatte kommer ud for en arbejdsulykke, så er det den entreprenør/eller virksomhed, som aktuelt får udført arbejdet, der har arbejdsgiveransvaret og anmeldepligten.Henter PDF