Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

Transport-, løfte- og hejseredskaber giver anledning til mange alvorlige ulykker, der både kan ramme den, der bruger redskabet, og personer i nærheden. Derfor er der en række krav til korrekt indretning, opstilling og brug, regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af redskaberne.

Transportredskaber (fx gaffeltruck og el-løftevogne), løfteredskaber (fx personløftere og løfteborde) og hejseudstyr (fx kraner og taljer) er forskellige typer af tekniske hjælpemidler.

De vigtigste At-vejledninger

Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-meddelelse 2.02.11

Vejledningen oplyser om krav til indretning og brug af hejse-, løfte- og transportredskaber.

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-anvisning 2.3.0.2

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om op-stilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber som fx kraner, taljer, spil, gaffeltruck, løftevogne, personløftere, transportører og rullebaner.

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder – At-vejledning F.0.7

Vejledningen handler om, hvordan man kan forebygge ulykker, som opstår ved brug af motoriserede tekniske hjælpemidler i forbindelse med intern færdsel på virksomheder.

Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber – At-anvisning 2.3.0.3

Vejledningen handler om de belastningsprøver, der skal foretages efter, at et hejseredskab, løfteredskab eller spil er taget i brug som nyt.

Løfteborde - At-meddelelse nr. 2.04.1

Vejledningen handler om løfteborde, der benyttes til at løfte materiale op til en passende højde for en arbejdsproces. 

De vigtigste bekendtgørelser

Hejseredskaber og spil – Bekendtgørelse 1101, 1992

Anvendelse af tekniske hjælpemidler – Bekendtgørelse 1109, 1992, med senere ændringer

Indretning af tekniske hjælpemidler – Bekendtgørelse 612, 2008, med senere ændringerHenter PDF