Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Ulykker i tal

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemfører løbende undersøgelser, der blandt andet sætter tal på arbejdsskader, hvad de koster og hvordan danskerne oplever deres arbejdsmiljø.

Dødsulykker

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2018,2019 og 2020, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

Dødsulykker i 2021

Dødsulykker i 2020

Dødsulykker i 2019

Dødsulykker i 2018

Årsopgørelser

I Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker kan du se, hvordan arbejdsulykkerne fordeler sig på køn, alder og brancher.

Ny opgørelse: Antallet af anmeldte arbejdsulykker er steget pga. COVID-19 - årsopgørelse anmeldte arbejdsulykker - 2020

Årsopgørelse - Anmeldte arbejdsulykker - 2019

Årsopgørelse - Anmeldte arbejdsulykker - 2018

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ bliver gennemført hvert andet år af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undersøgelsen bliver gennemført via spørgeskema om arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark. Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2018.

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark - AH

Omkostninger ved arbejdsulykker

Arbejdstilsynet har lavet beregninger af, hvor meget arbejdsulykker koster for henholdsvis staten og arbejdsgivere.

Arbejdsgivernes omkostninger ved arbejdsulykker

Underanmeldelse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynet har undersøgt omfanget af underanmeldelse af anmeldepligtige arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, bl.a. om underanmeldelsen varierer afhængig af køn, alder, branche, sektor og længden af fraværet. Undersøgelser viser, at der i Danmark er en underrapportering af ulykker på ca. 45%. Der er dog stor usikkerhed forbundet med resultatet.

Kortlægning af barrierer og motivation hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker - Oxford - 2016 - pdf

Underanmeldelse af arbejdsulykker - 2013 - pdfHenter PDF