Gå til hovedindholdet

Dødsulykker 2018

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2018, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis der er tale om en arbejdsrelateret dødsulykke eller hvis der er en formodning om, at der kan være tale om en arbejdsrelateret dødsulykke.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2018) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2019), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2019). 2 dødsulykker, sket i 2018, tæller af denne grund med på barometeret for dødsulykker i 2019.

December 2018

18. december 2018

En 28-årig polsk medarbejder mistede livet efter at have kravlet ind gennem et vindue til et iltfattigt kølerum. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er givet et strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Denne dødsulykke er anmeldt i 2019 og derfor tæller den med på barometeret over af dødsulykke for 2019.

17. december 2018 (afgået ved døden den 18. december 2018)

En 63-årig dansk medarbejder har mistet livet efter et fald fra gaflerne på gaffeltruck. Medarbejderen stod på gaflerne, som var hævet. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken af afsluttet og der er givet et strakspåbud om anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

14. december 2018

En 58-årig litauisk lastbilchauffør har mistet livet i forbindelse med en brand i en lastbil. Arbejdstilsynet afventer yderligere undersøgelser, bl.a. brandtekniske undersøgelser. (Opdateret 1. februar 2019)

6. december 2018

En 53-årig russisk medarbejder er død i Frederikshavn efter fald på ca. 9 meter. Afdøde færdedes på lugerne over et skibs lastrum, hvor han faldt gennem en åbning og landede på bunden af det tomme lastrum. Dødsulykken falder ind under Søfartsstyrelsens myndighedsområde, da det vurderes, at der ikke er tale om lastning og losning. Derfor undersøges ulykken af Søfartsstyrelsen. Denne dødsulykke vil derfor ikke fremgå af Arbejdstilsynets såkaldte ”ulykkesbarometer”.

11. december 2018

En 63-årig dansk medarbejder mistede livet, da en skiltevogn blev påkørt. Afdøde var i gang med at reparere et hul i kørebanen foran skiltevognen. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er givet et strakspåbud. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Forebyg ulykker ved vejarbejde

November 2018

7. november 2018

En 26-årig dansk lastbilchauffør har mistet livet i en trafikulykke ved Skanderborg den 7. november. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er ikke afsluttet. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Forebyg ulykker i trafikken

September 2018

14. september 2018

En 53-årig dansk borger har mistet livet i forbindelse med arbejde med en brændekløver. Der er givet et påbud til den virksomhed, der ejer brændekløveren. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Denne dødsulykke er anmeldt i 2019 og derfor tæller den med på barometeret over af dødsulykke for 2019.

August 2018

23. august 2018

En 44 årig dansk ansat har mistet livet ved svovlbrinteforgiftning i forbindelse med rengøring af en tømt svinestald i Brønderslev. Der er givet et undersøgelsespåbud. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 16. januar 2019)

Oktober 2018

22. oktober 2018

En 54 år dansk medarbejder har mistet livet efter et fald på ca. 9 meter ned i en elevatorskakt i forbindelse med opsætning af konsoller. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet 2 påbud. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Fald fra højden

11. oktober 2018 (afgået ved døden den 16. oktober 2018)

En 26-årig dansk bygningsmedarbejder kom den 11. oktober 2018 ud for en alvorlig arbejdsulykke på Fyn og afgik ved døden på sygehuset den 16. oktober 2018. Ulykken skete under udskiftning af gamle bølge-tagplader på en ladebygning. Skadelidte har under arbejdet gået på taget, uden at der var etableret sikring mod ned- og gennemstyrtningsfare. Skadelidte styrtede under arbejdet enten gennem en åbning i taget eller gennem en tagplade 6 meter ned. Der er afgivet reaktion. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 18. oktober 2018)

Fald fra højden

8. oktober 2018

En 57-årig dansk lastbilchauffør har mistet livet i en trafikulykke den 8. oktober. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven. (Opdateret 16. januar 2019)

Forebyg ulykker i trafikken

4. oktober 2018 (afgået ved døden 22. oktober 2018)

En 57 årig medarbejder (statsborgerskab ukendt, polsk oprindelse) er 22. oktober afgået ved døden efter at være ramt af en truck 4. oktober. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet 2 påbud. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven. (Opdateret 16. januar 2019)

Ulykker ved færdsel på virksomheden

September 2018

7. september 2018

En medarbejder har den 7. september mistet livet i en trafikulykke. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er ikke afsluttet. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Forebyg ulykker i trafikken

2. september 2018

En 57-årig dansk medarbejder har søndag den 2. september mistet livet, da den lastbil, afdøde sad i, brød i brand pga. en højspændingsledning. Arbejdstilsynets har i forbindelse med ulykken afgivet 2 strakspåbud. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 10. september 2018)

Forebyg ulykker med transport-, løfte og hejseudstyr

Elinstallationer og elanlæg - Sikkerhedsstyrelsen

August 2018

16. august 2018

En 57 årig dansk medarbejder har mistet livet i en trafikulykke på vej fra kursussted til arbejdsplads. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven (Opdateret 16. januar 2019)

Forebyg ulykker i trafikken

15. august 2018

En 50-årig dansk lastbilchauffør har onsdag den 15. august mistet livet i forbindelse med læsning af fjernvarmerør. Afdøde stod oppe på rørene på en lastbil. Rørene rullede ned af ladet og afdødes brystkasse kom i klemme mellem rørene. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet. Der er afgivet strakspåbud om at sikre de ansatte mod nedstyrtning og om at sikre fjernvarmerør og andre ustabile emner mod sammenskridning under arbejdet med lastning og losning på trailerlad. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Ramt af genstand

14. august 2018

En 50-årig dansk medarbejder har mistet livet i forbindelse med arbejdet med at trække en fastkørt skovmaskine fri. Medarbejdere fra 2 virksomheder samarbejdede om at trække den fastkørte skovmaskine fri ved anvendelse af en gummiged og et træktov. I forbindelse hermed svigter fastgørelsesudstyret, og træktovet med anhugningsgrej slynges tilbage gennem bagruden i gummigeden, og rammer afdøde i hovedet. Der er givet påbud til begge involverede virksomheder. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven. (Opdateret 16. januar 2019)

7. august 2018

En 57-årig dansk medarbejder har den 9. august mistet livet efter en skoldningsulykke (7. august) i forbindelse med arbejde på et automatisk vaskeanlæg. Der er givet flere påbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 16. januar 2019)

Juli 2018

19. juli 2018

En 42-årig dansk brandmand har mistet livet efter at være blevet kørt over af en bakkende tankvogn under slukning af en markbrand ved Galten. Slukningsarbejdet blev udført af flere enheder fra Østjyllands Brandvæsen. 2 personer fra en enhed, herunder afdøde, opholdt sig bag tankvognen, der kom fra en anden enhed, da tankvognen begyndte at bakke. Der er afgivet 2 strakspåbud, ét til hver af de to enheder. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Forebyg ulykker ved bakning

6. juli 2018

En 49-årig dansk mand har mistet livet efter at være væltet med en truck. Afdøde stod i forbindelse med aflæsning af nogle varer på en styreplatform på en truck med truckens gafler hævet helt op. Afdøde drejede trucken uden at sænke gaflerne, og ramte derved nogle loftsspær, som fik trucken til at vælte. Der er afgivet et strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Juni 2018

19. juni 2018

En 50-årig dansk medarbejder beskæftiget med sandblæsning har den 19. juni 2018 mistet livet på en metalvirksomhed i Grenaa efter at være blevet ramt af en tung jernkonstruktion, der væltede ned over ham. Der er afgivet to strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 20. juni 2018)

Ramt af genstand

19. juni 2018

En 55-årig dansk taxichauffør har onsdag den 19. juni 2018 mistet livet i forbindelse med kørsel af minibus med passagerer. Afdøde skulle under kørsel krydse en ubevogtet jernbaneoverskæring. Minibussen rammes af tog, der kører ca. 60 km i timen. Afdøde blev dræbt på stedet. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er endnu ikke afsluttet. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Forebyg ulykker i trafikken

1. juni 2018

En 36-årig dansk maskinfører har fredag den 1. juni 2018 mistet livet på en landejendom i Hadsten. Afdøde var kommet i klemme mellem forhjulet på en traktor og ballastklodserne på en hegnsklipper, der skulle monteres på traktorens front. Der er afgivet strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 4. juni 2018).

undgå ulykker med maskiner

Maj 2018

28. maj 2018

En 65-årig dansk lastbilchauffør har mandag den 28. maj 2018 mistet livet i Ebeltoft, efter at være klemt mellem containerside og lastbilmonteret kran. Der er afgivet et påbud. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 16. januar 2019)

25. maj 2018

En 51-årig dansk medarbejder har fredag den 25. maj 2018 mistet livet på en virksomhed i Randers. Stående i en personløfter var afdøde i færd med at afrense et betonelement. Betonelementet var ophængt i et løfteåg monteret på en traverskran samtidig med, at det hvilede på to afsætningsklodser. Kranens wire var ikke opspændt, og da den ene afsætningsklods gav efter for betonelementets vægt, væltede betonelementet delvist forover og ramte personløfteren, der væltede med den afdøde i kurven. Der er afgivet to strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.(Opdateret 29. maj 2018).

Ramt af genstand

25. maj 2018

En 18-årig lærling har fredag den 25. maj 2018 mistet livet på en virksomhed på Fyn. Afdøde var i færd med at demontere en gearmotor på et stort specialbygget industri hæve-sænkebord. Under dette arbejde styrter bordet sammen, og afdøde kommer i klemme under det. Der er afgivet strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 29. maj 2018).

Ramt af genstand

3. maj 2018

En 62-årig dansk kloakmester har torsdag den 3. maj 2018 mistet livet i en udgravning i Maribo. Arbejdstilsynets undersøgelse af arbejdsulykken på ulykkesstedet er afsluttet, og det tyder på, at afdøde stod og gravede nede i udgravningen med en skovl, da udgravningen skrider sammen og begraver afdøde. Der er afgivet to strakspåbud til entreprenørvirksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 31. maj 2018)

Ramt af genstand

April 2018

30. april 2018

En 45-årige dansk gårdejer har mandag den 30. april 2018 mistet livet på sin gård i Hovborg. I forbindelse med nedrivning af en gammel gylletank, som bestod af en række betonelementer, fik afdøde et af elementerne ned over sig. Arbejdstilsynets undersøgelse af arbejdsulykken på ulykkesstedet er afsluttet, og der er afgivet to strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt ift. Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 3. maj 2018)

Ramt af genstand

30. april 2018

En 27-årig dansk ansat har mandag den 30. april 2018 mistet livet på en virksomhed i Tommerup. Afdøde kom i klemme mellem en robotarm og samleværktøj. Arbejdstilsynets undersøgelse af arbejdsulykken er afsluttet. Der er afgivet reaktioner til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 31. maj 2018)

Undgå ulykker med maskiner

23. april 2018

En 35-årig dansk geolog mistede den 23. april 2018 livet nær Faxe Ladeplads. Afdøde formodes at være druknet. Arbejdstilsynet afventer politirapporten i sagen. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

19. april 2018

Et 74-årigt dansk avisbud mistede den 19. april 2018 livet i Ballerup efter at være styrtet på budcyklen. Afdøde formodes at have ramt en bom under kørslen. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet. Der er ikke givet påbud. Dødsulykken tæller ikke med på Arbejdstilsynets barometer over dødsulykker, da afdøde ikke var på arbejde.

19. april 2018

En 49-årig dansk lastbilchauffør har torsdag den 19. april 2018 mistet livet i Fredericia. Afdøde formodes at være faldet ned fra anhængeren på sin lastbil. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt i forhold til Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 16. januar 2019)

Fald fra højden

Februar 2018

16. februar 2018

En 31-årig dansk lastbilchauffør har fredag den 16. februar 2018 mistet livet i nærheden af Tommerup på Fyn. Afdøde førte en saltspreder, som kørte af vejen og ramte et træ. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt ift. Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 3. maj 2018)

Forebyg ulykker i trafikken

8. februar 2018

En 31-årig litauisk lastbilchauffør har torsdag den 8. februar 2018 mistet livet i Vejle. Afdøde blev klemt mellem liftbagsmækken på sin lastbil og bagenden på en bakkende lastbil. Efter Arbejdstilsynets undersøgelse af arbejdsulykken på ulykkesstedet og efterfølgende på hjemmevirksomheden, blev der afgivet en afgørelse uden handlepligt til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt ift. Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 19. oktober 2018)

Forebyg ulykker ved bakning

Januar 2018

18. januar 2018

En 56-årig dansk ansat har torsdag den 18. januar 2018 mistet livet på en virksomhed i Hobro. Afdøde blev klemt ihjel, da en støbespand afdøde reparerede, faldt af det løfteåg, som den var hængt op i forbindelse med reparationen. Efter Arbejdstilsynets undersøgelse af arbejdsulykken på ulykkessted, så blev der afgivet et strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetligt ift. Arbejdsmiljøloven. (Opdateret 3. maj 2018)

Ramt af genstandHenter PDF