Gå til hovedindholdet

Dødsulykker 2021

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2021, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis den forventes at være anmeldepligtig efter reglerne i arbejdsmiljøloven.

Se eventuelt mere om anmeldelse af arbejdsulykker

Hvis en dødsulykke viser sig at være anmeldepligtig, kommer dødsulykken også på det såkaldte barometer over dødsulykker, og dermed tælles dødsulykken med i antallet af årets dødsulykker. Et dødsfald på en arbejdsplads er fx ikke en anmeldepligtig dødsulykke, hvis dødsfaldet skete pga. hjertestop. Derfor kan der være flere dødsulykker på denne liste end på barometeret over dødsulykker. Det skyldes, at Arbejdstilsynet offentliggør en kort beskrivelse af dødsfald i forbindelse med arbejde, inden den endelige vurdering af dødsfaldet er foretaget. En obduktionsrapport kan fx på et senere tidspunkt vise, at et dødsfald på arbejde skyldes hjertestop, og så er der ikke tale om en anmeldepligtig dødsulykke.

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2020) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2021), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2021).

Februar 2021

En person i 70'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor en bigballe væltede ned over afdøde. Ulykken skete på en virksomhed i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri, i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

Undgå dødsulykker ved håndtering af bigballer

En medarbejder i 30'erne har mistet livet i forbindelse med et færdselsuheld under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen andre post- og kurertjenester, i Region Midtjylland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 20'erne har mistet livet i forbindelse med et færdselsuheld, muligvis under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen avl af smågrise, i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat på en virksomhed i branchegruppen døgninstitutioner og hjemmepleje, i Region Midtjylland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Læs her om coronavirus og arbejdsmiljø