Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Dødsulykker 2021

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2021, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis den forventes at være anmeldepligtig efter reglerne i arbejdsmiljøloven.

Regler for anmeldelse af arbejdsulykker

Hvis en dødsulykke viser sig at være anmeldepligtig, kommer dødsulykken også på det såkaldte barometer over dødsulykker, og dermed tælles dødsulykken med i antallet af årets dødsulykker. Et dødsfald på en arbejdsplads er fx ikke en anmeldepligtig dødsulykke, hvis dødsfaldet skete pga. hjertestop. Derfor kan der være flere dødsulykker på denne liste end på barometeret over dødsulykker. Det skyldes, at Arbejdstilsynet offentliggør en kort beskrivelse af dødsfald i forbindelse med arbejde, inden den endelige vurdering af dødsfaldet er foretaget. En obduktionsrapport kan fx på et senere tidspunkt vise, at et dødsfald på arbejde skyldes hjertestop, og så er der ikke tale om en anmeldepligtig dødsulykke.

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2020) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2021), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2021).

August 2021

En selvstændig erhvervsdrivende i 50'erne er afgået ved døden efter at være blevet kørt over af en traktor. Både virksomheden og ulykkesstedet er beliggende i Region Midtjylland.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 40'erne er afgået ved døden efter en faldulykke på en byggeplads. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen opførsel og nedrivning af byggeri, beliggende i Region Nordjylland. Ulykken skete i region Syddanmark. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet reaktioner.

Forebyggelse af faldulykker fra højden

En medarbejder i 40'erne er afgået ved døden i en drukneulykke i region Nordjylland. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen undervisning. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

En medarbejder har mistet livet i forbindelse med et færdselsuheld, muligvis under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen rengøring, beliggende i Region Syddanmark. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker i trafikken

Juli 2021

En person i 70'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor en frontlæsser væltede under arbejde på afdødes fritidsejendom, beliggende i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter at have modtaget COVID-19 vaccine. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen hospitaler, beliggende i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Juni 2021

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet kørt over af en lastbil. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen færdiggørelse af byggeri, og ulykken skete på en byggeplads, begge i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker ved færdsel på virksomheden

En medejer af en virksomhed i branchegruppen anlægsarbejde, er afgået ved døden efter at være blevet klemt under en havetraktor. Afdøde var i 70'erne. Både ulykkesstedet og virksomheden er beliggende i Region Syddanmark. Arbejdstilsynet har undersøgt hændelsen og har afgivet reaktioner.

Undgå ulykker med maskiner

Maj 2021

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter at have modtaget COVID-19 vaccine. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen hospitaler, i Region Sjælland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 40'erne har mistet livet ved en ulykke, hvor en kranbyrde faldt ned over ham. Afdøde var ansat i et vikarbureau i branchegruppen kontor, og arbejdede på ulykkestidspunktet for en virksomhed i branchegruppen opførelse og nedrivning af byggeri, begge beliggende i Region Sjælland. Ulykken skete på en byggeplads i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

En medarbejder i 50'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen undervisning, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Virksomheden ligger i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

April 2021

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt i en roeskærer. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri, beliggende i Region Syddanmark. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 20'erne har mistet livet efter et færdselsuheld under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen transport af gods, i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker i trafikken

En medarbejder i 60'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen daginstitutioner og hjemmepleje, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Virksomheden ligger i Region Syddanmark. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 40'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen kontor, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Virksomheden ligger i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 60'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen færdiggørelse af byggeri, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Virksomheden ligger i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

Marts 2021

En medarbejder i 60'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen daginstitutioner, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Virksomheden ligger i Region Sjælland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at have modtaget COVID-19 vaccine. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen døgninstitutioner og hjemmepleje, i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 40'erne har mistet livet efter en ulykke under vedligeholdelsesarbejde på en kunstinstallation. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen metal og maskiner og arbejdede under ulykken sammen med en virksomhed i branchegruppen anden bygge- og anlægsvirksomhed, begge beliggende i Region Midtjylland. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

En medarbejder i 50'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen transport af passager, er afgået ved døden, muligvis med COVID-19. Virksomheden er beliggende i Region Sjælland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden i forbindelse med arbejde på en virksomhed i branchegruppen døgninstitutioner og hjemmepleje, beliggende i Region Sjælland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Februar 2021

En person i 70'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor en bigballe væltede ned over afdøde. Ulykken skete på en virksomhed i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri, i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

Undgå ulykker ved håndtering af bigballer

En medarbejder i 30'erne har mistet livet i forbindelse med et færdselsuheld under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen andre post- og kurertjenester, i Region Midtjylland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 20'erne har mistet livet i forbindelse med et færdselsuheld, muligvis under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen avl af smågrise, i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat på en virksomhed i branchegruppen døgninstitutioner og hjemmepleje, i Region Midtjylland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 70'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen medicin og kemikalier, i Region Sjælland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 60’erne ansat i en virksomhed i branchen sundhedsvæsen i øvrigt har udviklet sygdommen Covid-19 og er senere afgået ved døden. Virksomheden ligger i Region Sjælland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter en ulykke hvor afdøde faldt ned fra et tag. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen opførelse og nedrivning af byggeri, i Region Hovedstaden. Ulykken skete i Region Sjælland. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

Fald fra højden ved arbejde på tage - AT-vejledning 2.4.2

Fald fra højden - om forebyggelse af faldulykker fra højden

En medarbejder i 40'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor en lossetragt kollapsede, hvorved afdøde blev klemt. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen oplagrings- og pakhusvirksomhed og ulykken skete under arbejde for en virksomhed i branchegruppen plast, glas og beton, begge beliggende i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet undersøger ulykken.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

En person i 60'erne har mistet livet efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt under en traktor uden førerværn, der stejlede og væltede bagover under fritrækning af lastbil. Ulykken skete på en privat ejendom i Region Midtjylland. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken.

Førerværn på traktorer og motorredskaber - AT-vejledning B.1.1.1

Undgå ulykker med maskiner

Januar 2021

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen engros, i Region Sjælland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen engros, i Region Sjælland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen transport af gods, i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 60'erne, ansat på en virksomhed i branchegruppen slagterier, er afgået ved døden, muligvis med COVID-19. Virksomheden er beliggende i Region Sjælland. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirusHenter PDF