Gå til hovedindholdet

Dødsulykker 2022

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2022, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis den forventes at være anmeldepligtig efter reglerne i arbejdsmiljøloven.

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Hvis en dødsulykke viser sig at være anmeldepligtig, kommer dødsulykken også på det såkaldte barometer over dødsulykker, og dermed tælles dødsulykken med i antallet af årets dødsulykker. Et dødsfald på en arbejdsplads er fx ikke en anmeldepligtig dødsulykke, hvis dødsfaldet skete pga. hjertestop. Derfor kan der være flere dødsulykker på denne liste end på barometeret over dødsulykker. Det skyldes, at Arbejdstilsynet offentliggør en kort beskrivelse af dødsfald i forbindelse med arbejde, inden den endelige vurdering af dødsfaldet er foretaget. En obduktionsrapport kan fx på et senere tidspunkt vise, at et dødsfald på arbejde skyldes hjertestop, og så er der ikke tale om en anmeldepligtig dødsulykke.

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2021) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2022), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2022).

Juni 2022

En medarbejder i 70'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt under en byrde under kranarbejde ved læsning af lastbil. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Transport af gods, beliggende i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken, og har afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

Forebyg ulykker med gods

En virksomhedsejer i  60'erne er afgået ved døden efter en færdselsulykke, muligvis i forbindelse med erhvervskørsel. Afdøde var medejer af en virksomhed i branchegruppen Restauranter og barer, beliggende i Region Midtjylland. Ulykken skete i 2021, men er først anmeldt i juni 2022.

Forebyg ulykker i trafikken

En person i 20'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt mellem en gulvvaskemaskine og en hylde. Ulykken skete under rengøringsarbejde på en skole i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken, og har afgivet strakspåbud.

Maj 2022

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter at være blevet påkørt af et tog. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Rengøring, beliggende i Region Sjælland. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken, og har afgivet strakspåbud.

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden, muligvis som følge af en arbejdsulykke. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Engros, beliggende i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder på et udenlandsk skib er afgået ved døden i forbindelse med lossearbejde. Afdøde blev klemt under en lasteluge og faldt efterfølgende ned i lastrummet. Ulykken skete mens skibet var i havn i Region Syddanmark. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken, og har afgivet strakspåbud.

En medarbejder i 40'erne er omkommet efter en ulykke, hvor afdøde blev forbrændt under svejsearbejde på fjernevarmerør. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Færdiggørelse af byggeri, beliggende i Region Syddanmark. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken, og har afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker på grund af brand og eksplosion

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet ramt af en stålbjælke i forbindelse med kranarbejde. Ulykken skete på en havnekaj i Region Syddanmark. Afdøde var ansat i en virksomhed i Branchegruppe Transport af gods, også beliggende i Region Syddanmark. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken, og har afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

April 2022

En medarbejder i 20'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt under en bil. Ulykken skete på en virksomhed i branchegruppe Metal og maskiner, beliggende i Region Syddanmark. Afdøde var lærling i virksomheden, men ulykken skete i privat regi. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken.

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter en færdselsulykke, som skete i forbindelse med erhvervskørsel mellem to byggepladser i Region Syddanmark. Afdøde var ansat i en udenlandsk virksomhed.

Forebyg ulykker i trafikken

En virksomhedsejer i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet fastklemt i en kartoffellæggermaskine. Ulykken skete på en virksomhed i branchegruppen Landbrug, skovbrug og fiskeri, beliggende i  Region Syddanmark.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde faldt ca. 5 m ned fra en stige. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Metal og maskiner, beliggende i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Om forebyggelse af faldulykker fra højden

En person i 70'erne er omkommet efter at være styrtet  gennem et tag på en adresse i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Om forebyggelse af faldulykker fra højden

Marts 2022

En medarbejder i 40'erne er afgået ved døden efter at være blevet klemt af nedstyrtet gods i forbindelse med læsning af en trailer. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Kontor, beliggende i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med gods

En medarbejder i 40'erne har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Undervisning, beliggende i Region Midtjylland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter en faldulykke i forbindelse med svejsearbejde. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Kontor, beliggende i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg snubleulykker

En medarbejder i 40'erne har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Undervisning, beliggende i Region Syddanmark. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En medarbejder i 30'erne er afgået ved døden efter en ulykke i forbindelse med nedrivningsarbejde. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Opførelse og nedrivning af byggeri, beliggende i Region Midtjylland. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Februar 2022

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter en færdselsulykke. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Transport af gods, beliggende i Region Syddanmark. Ulykken skete i Region Midtjylland.

Forebyg ulykker i trafikken

En medarbejder i 20'erne er afgået ved døden efter en faldulykke om bord på et skib. Ulykken skete under værftsarbejde eller lignende arbejde, mens skibet lå langs kaj i en havn i Region Syddanmark. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken, og har afgivet strakspåbud.

Forebyggelse af faldulykker fra højden

En medarbejder i 60'erne har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Færdiggørelse af byggeri, beliggende i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Få svar på spørgsmål om coronavirus

En person i 70'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt under arbejde med en autolift. Ulykken skete i privat regi, i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken.

Undgå ulykker med maskiner

Januar 2022

En selvstændig erhvervsdrivende i 30'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt mellem en traktor og en lift. Virksomheden tilhører branchegruppen Opførelse og nedrivning af byggeri, og er beliggende i Region Nordjylland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter en færdselsulykke, muligvis under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Transport af gods, beliggende i Region Sjælland. Ulykken skete i Region Midtjylland. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker i trafikkenHenter PDF