G� til hovedindholdet

Dødsulykker 2023

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2023, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis den forventes at være anmeldepligtig efter reglerne i arbejdsmiljøloven.

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Hvis en dødsulykke viser sig at være anmeldepligtig, kommer dødsulykken også på det såkaldte barometer over dødsulykker, og dermed tælles dødsulykken med i antallet af årets dødsulykker. Et dødsfald på en arbejdsplads er fx ikke en anmeldepligtig dødsulykke, hvis dødsfaldet skete pga. hjertestop. Derfor kan der være flere dødsulykker på denne liste end på barometeret over dødsulykker. Det skyldes, at Arbejdstilsynet offentliggør en kort beskrivelse af dødsfald i forbindelse med arbejde, inden den endelige vurdering af dødsfaldet er foretaget. En obduktionsrapport kan fx på et senere tidspunkt vise, at et dødsfald på arbejde skyldes hjertestop, og så er der ikke tale om en anmeldepligtig dødsulykke.

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2022) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2023), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2023).

Februar 2023

En mand i 30'erne er afgået ved døden ved at falde ca. 10 meter ned på et betongulv gennem ovenlysplade i forbindelse med arbejde på tag. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Kontor, og ulykken skete på en byggeplads. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker ved fald fra højden

Januar 2023

En mand i 50'erne er afgået ved døden af skaderne efter at have fået en gren i hovedet i forbindelse med træfældning. Ulykken er sket i privat regi. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker ved træfældning

Henter PDF