G� til hovedindholdet

Udfordringer med coronavirus på tværs af brancher

Vejledende informationsmaterialer, som Arbejdstilsynet har udarbejdet i samarbejde med andre myndighederne og organisationer. Materialerne er relevante på tværs af brancher og skal bidrage til, at arbejdspladserne kan løse en række udfordringer i forbindelse med coronavirus.

Guide til arbejdsgiveren

Som arbejdsgiver har du ansvar for at forebygge og håndtere risiko for smitte med COVID-19 på arbejdspladsen. Nedenfor finder du en guide til, hvordan du foretager en risikovurdering, udarbejder en beredskabsplan og forebygger smitterisiko – samt hvilke trin du bør følge, hvis en af dine medarbejdere bliver smittet med COVID-19.

Guide til arbejdsgiveren: Forebyg og håndter smitte med COVID-19

Inddrag medarbejderne

Arbejdsgiveren skal samarbejde med medarbejderne om at forebygge COVID-19 og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen.

Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte

Rengøring

Det stiller særlige krav til rengøringen, når arbejdspladserne skal forebygge smitte med COVID-19. Her finder du viden og informationsmaterialer om rengøring – både til medarbejdere der gør rent professionelt, og medarbejdere der ikke normalt udfører rengøringsopgaver.

Rengøring i en tid med corona

Henter PDF