G� til hovedindholdet

Rengøring i en tid med COVID-19

Det stiller særlige krav til rengøringen, når arbejdspladserne skal forebygge smitte med COVID-19. Her finder du viden og informationsmaterialer om rengøring – både til medarbejdere der gør rent professionelt, og medarbejdere der ikke normalt udfører rengøringsopgaver.

Arbejdsgiveren skal sikre, at det er sikkert og sundt for de ansatte at gå på arbejde. I forbindelse med coronasituationen er sundhedsmyndighedernes anbefaling bl.a., at man skal sørge for, at der bliver gjort endnu mere rent, end der plejer, for at undgå, at en eventuelt smitte spredes på arbejdspladsen.

Rengøringen skal foretages med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt og grundigt.

Hvis I bruger desinfektionsmidler til overflader og genstande, skal I være opmærksomme på de krav, der gælder til beskyttelse af de ansatte. Det fremgår af leverandørens anvisninger. Hvis I bruger en klud, vil det ofte være tilstrækkelig beskyttelse at bruge handsker, mens det ved brug af en forstøver kan være nødvendigt, at I bruger et effektivt åndedrætsværn. 

Hav fokus på at holde god håndhygiejne under rengøringen. Det indebærer, at man ikke rører ansigtet under arbejdet samt at man i øvrigt følge de generelle udmeldinger om god håndhygiejne. Brug gerne handsker, hvis I ofte får våde hænder i løbet af arbejdsdagen.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at virksomhederne følger disse råd for at begrænse risikoen for smittespredning:

Toiletter

  • Toiletter skal rengøres hyppigt efter forholdene
  • Kontaktpunkter som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, dørhåndtag og lyskontakter skal rengøres hyppigt efter forholdene
  • Skraldespande på toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte, og mindst en gang dagligt.

Andre lokaler

  • Kontaktpunkter som fx håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets skal rengøres regelmæssigt. Gerne flere gange dagligt.
  • Den enkelte arbejdsstation skal rengøres, når en medarbejder/kunde forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/kunde skal overtage den.
  • Sørg så vidt muligt for, at de ansatte bruger redskaber, der er forbeholdt den enkelte medarbejder. Og sørg for, at arbejdspladsen har en plan for rengøring af fællesredskaberne.

Medarbejdere der ikke normalt gør rent

Hyppig og grundig rengøring spiller en afgørende rolle i bekæmpelse af coronavirus. På mange arbejdspladser betyder det, at medarbejdere, der normalt ikke gør rent, bliver inddraget i rengøringsarbejdet.

BFA Service – Turisme har lavet et faktaark med gode råd til arbejdsgivere og arbejdsledere, der opfordrer medarbejderne, der ikke normalt gør rent på virksomheden, til at medvirke ved ekstra hygiejne tiltag. Faktaarket skal bidrage til at forebygge, at medarbejderen udsættes for smitterisici og skadelige påvirkninger.

Faktaark: Gode råd til ekstra hygiejnetiltag Covid-19 - BFA Service - pdf

Medarbejdere der gør rent professionelt

BFA Service – Turisme har udarbejdet en række vejledninger, der henvender sig til medarbejdere, der gør rent professionelt.

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring - BFA Service - pdf

Formålet med denne branchevejledning er at give arbejdspladsen anvisninger på, hvordan man forebygger, at rengøringspersonale smittes med alvorlige infektioner på grund af arbejdet, og hvordan arbejdspladsen via rengøringen kan medvirke til at hindre spredning af infektioner.

Branchevejledning om rengøring i særligt forurenede lokaliteter - BFA Service - pdf

Denne branchevejledning sætter fokus på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer og arbejdsmiljøforhold i særligt forurenede lokaliteter, hvor der stilles særlige krav i forbindelse med rengøring.

Branchevejledning om rengøringsmidler - BFA Service - pdf

Denne vejledning har til formål at informere om rengøringsmidler og hvordan man træffer effektive og forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af den, der arbejder med rengøring.

AT-Vejledning

Rengøring og vedligeholdelse - AT-vejledning A.1.4

AT-vejledningen oplyser om krav til rengøring, vedligeholdelse, orden og ryddelighed på faste arbejdssteder.

Henter PDF