Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Mikroorganismer

Mikroorganismer som skimmelsvampe, bakterier og vira findes naturligt i den luft, vi indånder. De hjælper os bl.a. med at fordøje maden og opbygge vores immunforsvar, men nogle af dem kan udgøre en sundhedsrisiko.

Det gælder også på jobbet, hvis ikke vi passer på og tager forholdsregler. Det kan bl.a. ske, hvis vi bliver udsat for høje koncentrationer af nogle af de skadelige mikroorganismer. Nogle af dem kan bl.a. give infektion eller allergi ved indånding eller kontakt med huden.

Se her, hvordan du som medarbejder og arbejdsgiver skal håndtere mikroorganismer:

Disse job er særligt udsatte

I forbindelse med arbejde er følgende jobgrupper særlig udsatte:

  • Renovationsarbejdere
  • Kloakarbejdere
  • Ansatte på rensningsanlæg (spildevand)
  • Ansatte på forbrændings- og bioaffaldsanlæg
  • Ansatte i landbruget
  • Dyrlæger, håndværkere og andre med ærinde i dyrestalde
  • Medarbejdere, der transporterer eller slagter svin
  • Plejepersonale på hospitaler og i plejeboliger

Sådan kan I undgå sundhedsskadelige bakterier

Vigtige vejledninger og bekendtgørelser

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer

Vejledning om beskyttelse af de ansatte mod sundhedsfare ved arbejde med smittefarlige mikroorganismer (biologiske agenser) samt ved arbejde, der medfører risiko for påvirkning fra mikroorganismer.

Biologiske agenser - Bekendtgørelse 57, 2011

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE)

Vejledning om foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte mod arbejdsrelaterede smitterisici for leverbetændelse, hjernehindebetændelse, børnelammelse, stivkrampe og flåtbåret hjernebetændelse: Henter PDF