Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Anmeld sundhedsskadelige mikroorganismer

Inden en arbejdsplads må begynde at arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer i risikogrupperne 2, 3 eller 4, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal være indsendt senest 30 dage, før arbejdet begynder. Arbejdstilsynet skal ikke godkende arbejdet, men vil gennemgå anmeldelsen og kvittere for den.

Anmeldelse af arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer - virk.dk

Hvornår skal der indsendes en ny anmeldelse om skadelige mikroorganismer?

Der skal indsendes en ny anmeldelse, hvis :

  • I skal arbejde med mikroorganismer, som tilhører en anden risikogruppe end tidligere anmeldt.
  • I skal arbejde med en ny mikroorganisme i risikogruppe 4.
  • I skal arbejde med en ny mikroorganisme, I selv har klassificeret i risikogruppe 3.
  • Der sker væsentlige ændringer i arbejdet med betydning for de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Der kan være situationer, hvor arbejde med materiale, der kan medføre påvirkning fra mikroorganismer, også skal anmeldes. Det skal dog ikke anmeldes, hvis risikovurderingen viser, at de foranstaltninger, som virksomheden har truffet, er tilstrækkelige til at sikre, at de ansatte ikke bliver udsat for påvirkning fra mikroorganismer.

Læs mere om kravene til oplysninger i anmeldelsen

Læs om Arbejdstilsynets klassifikation af risikogrupper

 Henter PDF