Gå til hovedindholdet

Anmeld sundhedsskadelige mikroorganismer

Inden en arbejdsplads må begynde at arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer i risikogrupperne 2, 3 eller 4, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal være indsendt senest 30 dage, før arbejdet begynder. Arbejdstilsynet skal ikke godkende arbejdet, men vil gennemgå anmeldelsen og kvittere for den.

Anmeldelse af arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer - Virk

Hvornår skal der indsendes en ny anmeldelse om skadelige mikroorganismer?

Der skal indsendes en ny anmeldelse, hvis :

  • I skal arbejde med mikroorganismer, som tilhører en anden risikogruppe end tidligere anmeldt.
  • I skal arbejde med en ny mikroorganisme i risikogruppe 4.
  • I skal arbejde med en ny mikroorganisme, I selv har klassificeret i risikogruppe 3.
  • Der sker væsentlige ændringer i arbejdet med betydning for de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Der kan være situationer, hvor arbejde med materiale, der kan medføre påvirkning fra mikroorganismer, også skal anmeldes. Det skal dog ikke anmeldes, hvis risikovurderingen viser, at de foranstaltninger, som virksomheden har truffet, er tilstrækkelige til at sikre, at de ansatte ikke bliver udsat for påvirkning fra mikroorganismer.

Læs mere om kravene til oplysninger i anmeldelsen:

Bilag 4 - Anmeldelse m.v., jf. § 15

Læs om Arbejdstilsynets klassifikation af risikogrupper:

Bilag 8 - Klassifikation af biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 og 4Henter PDF