ODTS (Organic Dust Toxic Syndrome)

Organisk støv fra fx dyr, halm, træ og tekstil kan forårsage influenza-lignende symptomer, der kaldes ODTS.

Støv, der indeholder sundhedsskadelige mikroorganismer, kan i store mængder påvirke helbredet og give ODTS.

Symptomerne minder om influenza. Typiske symptomer er:

  • Feber
  • Kulderystelser
  • Hoste
  • Åndenød
  • Smerter
  • Hovedpine
  • Træthed

Symptomerne opstår typisk 4-12 timer efter udsættelsen for støv og derfor tit, når medarbejderen er kommet hjem fra arbejde. Som regel forsvinder de efter 1-3 døgn. Hvis medarbejderen undgår yderligere kontakt med det organiske støv, der har udløst symptomerne, vil der normalt ikke være langtidsfølger.

Læs vejledningen fra branchearbejdsmiljøudvalget Jord-til-Bord om støv i svinestalde (pdf)