Gå til hovedindholdet

Sådan kan I undgå sundhedsskadelige bakterier

Man kan gøre meget for at sikre det biologiske arbejdsmiljø og undgå sundhedsskadelige bakterier, svampe og virus. Det handler først og fremmest om at forebygge og sørge for et så lavt niveau af sygdomsfremkaldende mikroorganismer som muligt og om at beskytte sig mod dem, der er tilbage.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Arbejder dine medarbejdere med sundhedsskadelige mikroorganismer, er der en række forhold, der skal være på plads, inden arbejdet begynder. Som arbejdsgiver har du ansvaret for at sikre, at medarbejderne ikke bliver syge af mikroorganismerne, men indsatsen løses bedst i fællesskab.

Inden arbejdet begynder, skal du som arbejdsgiver:

  1. Udarbejde en risikovurdering af det biologiske arbejdsmiljø (biologisk APV), hvis I under arbejdet kan blive udsat for mikroorganismer, der kan udgøre en risiko for medarbejdernes sundhed.

  2. Instruere medarbejderne i arbejdet, så de ikke er i tvivl om, hvordan de løser opgaverne rigtigt.

1) Lav en risikovurdering af det biologiske arbejdsmiljø (biologisk APV)

Inden der udføres arbejde, hvor der kan ske en påvirkning fra mikroorganismer, skal arbejdspladsen udarbejde en særlig biologisk arbejdspladsvurdering (APV), der indeholder en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet, og hvor stor risiko, der er, for at arbejdet med sundhedsskadelige mikroorganismer kan gøre medarbejderne syge og skade deres helbred.

Alle arbejdspladser skal gennemføre en APV mindst hvert 3. år, og den inkluderer også det biologiske arbejdsmiljø. Det er arbejdspladsens ansvar at opdatere APV’en, hvis arbejdet og det biologiske arbejdsmiljø ændrer sig og indebærer nye risici.

Et eksempel er arbejdet i svinestalde, hvor mange besætninger er smittet med MRSA – en bakterie, som er resistent over for visse typer antibiotika. Når landmanden gennemfører en APV, skal han bl.a. gøre rede for arten, graden og varigheden af påvirkningen fra MRSA, og på baggrund heraf fastlægge beskyttelsesniveauet.

Læs mere om infektioner og MRSA

Læs mere om biologisk APV

Biologisk APV i forbindelse med MRSA

Her kan I lave jeres arbejdspladsvurdering

De væsentligste oplysninger i en APV

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer (AT-vejledning)

2) Oplæring og instruktion af medarbejderne

Arbejdsgiveren skal oplære og instruere medarbejderne i, hvordan de skal arbejde, så det sikres, at det fastlagte beskyttelsesniveau bliver overholdt. Instruktionen kan være mundtlig eller skriftlig, fx video eller piktogrammer. Derudover er det ofte en god ide at få vist tingene i praksis. Så husker man bedre, hvad man skal gøre, og samtidig giver det mulighed for at stille spørgsmål undervejs og få svar der, hvor man er i tvivl.

Arbejdsgiveren skal føre tilsyn med arbejdsmiljøet og kontrollere, at de ansatte følger instruktionen.

I tilfældet med MRSA i svinestalde skal medarbejderne oplæres og instrueres, så de kan tage deres forholdsregler. Er der risiko for smitte, skal de fx tage bad, inden de forlader området for at forhindre spredning af smitte til andre.

Anmeld sundhedsskadelige mikroorganismer

Inden en arbejdsplads må begynde at arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer i risikogruppe 2, 3 eller 4, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal være indsendt senest 30 dage, før arbejdet begynder.

Hvis arbejdspladsen herefter påbegynder arbejde med nye mikroorganismer fra en højere risikogruppe, skal der udarbejdes en anmeldelse mere.

Læs mere om kravene til oplysninger i anmeldelsen

Læs om Arbejdstilsynets klassifikation af risikogrupper

Mere om hvad man kan gøre, når man arbejder med mikroorganismer

Biologisk arbejdsmiljø - sådan sikrer man sig når arbejdet er i gang

Biologisk APV

Tips til et godt biologisk arbejdsmiljø i 7 brancher