Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet forebygger smittespredning af COVID-19 - Myndighedserklæring

Arbejdstilsynet følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at forebygge smittespredning af COVID-19.

Arbejdstilsynet forebygger smittespredning af COVID-19

Vi er i Arbejdstilsynet optaget af, at kontakten med virksomhederne og øvrige samarbejdsparter sker på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, så risikoen for smittespredning af COVID-19 mindskes.

Tilsynsbesøg

Vi tilpasser os løbende situationen og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi er samtidig fleksible i forhold til at imødekomme virksomhedernes retningslinjer i det omfang, de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige og ikke hindrer os i at udføre vores opgave med at føre tilsyn og være i dialog med virksomhederne.

Arbejdstilsynet har ret til at komme ind på virksomheden uden en retskendelse. Det indebærer, at virksomheden skal give den tilsynsførende adgang og være indstillet på at afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med den tilsynsførende.

Arbejdstilsynets forholdsregler

Vi har taget en række forholdsregler for at undgå smittespredning af COVID-19 på vores egne arbejdssteder og også i kontakten med både virksomheder og andre arbejdsmæssige kontakter og samarbejdsparter.

Det indebærer:

  • At vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om COVID-19.
  • At vi følger sundhedsmyndighedernes generelle råd om hyppig håndvask/håndsprit, hvordan man bør hoste og nyse, at holde afstand og undgå fysisk kontakt samt en høj standard for rengøring.
  • At vi i mange sammenhænge vælger at anvende mundbind og visir som et smitteforebyggende supplement til de øvrige anbefalinger.
  • At vi ikke lader medarbejdere møde på arbejdspladsen eller møde virksomheder og andre samarbejdsparter, hvis de føler sig syge.
  • At vi ikke lader medarbejdere møde på arbejdspladsen eller møde virksomheder og andre samarbejdsparter, hvis de er nær kontakt til syge med COVID-19.
  • At vi ikke lader medarbejdere møde på arbejdspladsen eller møde virksomheder og andre samarbejdsparter, hvis de har rejst i røde eller orange områder inden for de seneste 14 dage, jf. Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Disse forholdsregler er virksomhedernes sikkerhed for, at Arbejdstilsynet gør, hvad der er muligt for at mindske risikoen for at sprede smitte med COVID-19 på vores tilsyn.  Og de træder derfor i stedet for den tro og love-erklæring, som virksomhederne eventuelt har udarbejdet.

Test og isolation

I Arbejdstilsynet følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger om test og isolation. Vi opfordrer således vores medarbejdere til at lade sig teste for COVID-19 ugentligt.

Vi lader som udgangspunkt ikke vores medarbejdere teste for COVID-19 forud for besøg på konkrete virksomheder. Der kan dog være helt særlige situationer, hvor Arbejdstilsynet efter dialog med virksomheden konkret vurderer, at en forudgående test vil være relevant.

Arbejdstilsynet er som myndighed ikke omfattet af krav om fremvisning af coronapas.