Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet forebygger smittespredning af COVID-19 - Myndighedserklæring

Arbejdstilsynet følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at forebygge smittespredning af COVID-19.

Arbejdstilsynet forebygger smittespredning af COVID-19

Arbejdstilsynet følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at forebygge smittespredning af COVID-19

Vi er i Arbejdstilsynet optaget af, at kontakten med virksomhederne og øvrige samarbejdsparter sker på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, så risikoen for smittespredning af COVID-19 mindskes.

Denne erklæring er virksomhedernes sikkerhed for, at Arbejdstilsynet gør, hvad der er muligt for at mindske risikoen for at sprede smitte med COVID-19 i forbindelse med vores tilsyn.  Erklæringen træder derfor i stedet for den tro og love-erklæring, som virksomheder eventuelt måtte have udarbejdet.

Tilsynsbesøg

Vi tilpasser os løbende situationen og følger sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger. Vi er samtidig fleksible i forhold til at imødekomme virksomhedernes interne retningslinjer i det omfang, de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige og ikke hindrer os i at udføre vores opgave med at føre tilsyn og være i dialog med virksomhederne.

Arbejdstilsynet har ret til at komme ind på virksomheden uden en retskendelse. Det indebærer, at virksomheden skal give den tilsynsførende adgang og være indstillet på at afsætte den nødvendige tid samt ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med den tilsynsførende.

Arbejdstilsynets forholdsregler

Vi tager i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger forholdsregler for at undgå smittespredning af COVID-19. Det gælder både i forhold til vores egne arbejdssteder og i vores kontakt med virksomheder og andre arbejdsmæssige kontakter og samarbejdsparter.

Det indebærer at:

  • Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og generelle råd om smitteforebyggelse af COVID-19.
  • Vi ikke lader medarbejdere møde på arbejdspladsen eller møde virksomheder og andre samarbejdsparter, hvis de føler sig syge eller har symptomer på sygdom.
  • Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for nære og andre kontakter, hvis ansatte er nær eller anden kontakt til syge med COVID-19.
  • Vi følger de gældende retningslinjer for test og isolation jf. Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  • Vi stiller krav til vores medarbejdere om fremvisning af coronapas efter gældende lov om forevisning af coronapas, test for COVID-19 mv. Arbejdstilsynets medarbejdere fremviser ikke coronapas, testresultater el. lign. på de virksomheder, de besøger. Vi opfordrer Arbejdstilsynets gæster til ligeledes at tage de fornødne forholdsregler for at undgå smittespredning.


Henter PDF