Gå til hovedindholdet

Coronatilsyn i landbrug, skovbrug og gartnerier

Arbejdstilsynet gennemfører en målrettet tilsynsindsats i landbrug, skovbrug og gartnerier fra den 28. oktober til udgangen af november. Indsatsen har fokus på at forebygge smittespredning hos de ansatte i brancher med mange vandrende arbejdstagere.

På coronatilsynet vejleder vi virksomheden om, hvordan den kan forebygge risikoen for coronasmitte både ift. vandrende arbejdskraft og ift. medarbejderne generelt. Vi ser særligt efter de problemer, vi ofte støder på i branchen, når det gælder forebyggelse af smittespredning. 

En virksomhed vil kunne få et strakspåbud, hvis der er mangler i forebyggelsen af smitte med coronavirus.

Vi foretager ikke en systematisk gennemgang af alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer eller kontrol af udenlandske virksomheders anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), men vi vil reagere med et forbud eller et strakspåbud med betydelig fare, hvis vi identificerer andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Det er ikke alle virksomheder i branchen, der får besøg. Besøgene er uanmeldte. 

Det ser vi på

På coronatilsynet vil vi have fokus på to ting: Vi vejleder om krav og anbefalinger til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til coronasmitte, og vi vejleder om og fører tilsyn med den generelle smitteforebyggelse i branchen. Læs mere om begge dele her:

1. Krav og anbefalinger: vandrende arbejdstagere

Når vi på tilsynet vejleder om smitteforebyggelse ift. vandrende arbejdskraft, tager vi udgangspunkt i disse krav og anbefalinger

2. Generel smitteforebyggelse i landbrug, skovbrug og gartnerier: 3 typiske udfordringer

I landbrug, skovbrug og gartneri vil vi særligt have fokus på disse punkter, når vi kommer på tilsyn. Punkterne tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger.

Afstand mellem medarbejdere

  • Lokaler indrettes, så vidt muligt, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Fx ved at begrænse antallet af medarbejdere i små rum og etablere ensrettede ruter i væksthuse, stalde o.l., hvor medarbejderne ellers er nødt til at passere tæt forbi hinanden.
  • Undgå kontakt mellem virksomhedens forskellige afdelinger eller hold, hvis det er muligt.
  • Skab afstand mellem faste arbejdsstationer fx i forbindelse med prikling og pakning.
  • Hold gerne forskudte pauser, så medarbejderne ikke sidder tæt i frokoststue o.l.

Håndhygiejne

  • Alle medarbejdere opfordres til at vaske hænder grundigt eller benytter godkendt hånddesinfektion (for de alkoholbaserede produkter 70-85% alkohol) ved ankomst og fyraften, i forbindelse med pauser foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.
  • Opstil gerne mulighed for håndvask eller hånddesinfektion på relevante steder fx ved hovedindgange, i frokoststue, ved omklædning- og toiletfaciliteter samt ved indgangene til produktionen o.l.

Rengøring

  • Virksomheden bør gøre rent oftere end normalt med særligt fokus på toiletter og fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag, vandhaner, borde i frokoststue, kaffemaskine, mikroovn o.l.
  • Der bør sikres hyppig udluftning, hvor det er muligt, bl.a. på kontoret og i frokoststuen.
  • Der bør sikres rengøring af fælles udstyr og maskiner, der anvendes af flere medarbejdere, fx rat og gearstang i førerhuse, malkemaskiner, værktøj m.m.

Læs mere

Læs branchevejledningen om forebyggelse af coronavirus inden for landbrug, skovbrug og gartnerier.

Læs Arbejdstilsynets informationsmateriale om forebyggelse af coronasmitte i virksomheder inden for det grønne område, herunder landbrug, skovbrug og gartnerier.

Kontakt

Spørgsmål til tilsynsindsatsen – Kontakt Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Spørgsmål til coronaretningslinjerne – Kontakt den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33, tast 1.