Gå til hovedindholdet

Coronatilsyn på restauranter

Arbejdstilsynet gennemfører en målrettet tilsynsindsats i restaurationsbranchen fra 28. oktober til udgangen af november. Indsatsen har fokus på at forebygge smittespredning hos de ansatte i brancher med mange vandrende arbejdstagere.

På coronatilsynet vejleder vi virksomheden om, hvordan den kan forebygge risikoen for coronasmitte både ift. vandrende arbejdskraft og ift. medarbejderne generelt. Vi ser særligt efter de problemer, vi ofte støder på i branchen, når det gælder forebyggelse af smittespredning. 

En virksomhed vil kunne få et strakspåbud, hvis der er mangler i forebyggelsen af smitte med coronavirus.

Vi foretager ikke en systematisk gennemgang af alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer eller kontrol af udenlandske virksomheders anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), men vi vil reagere med et forbud eller et strakspåbud med betydelig fare, hvis vi identificerer andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Det er ikke alle virksomheder i branchen, der får besøg. Besøgene er uanmeldte. 

Det ser vi på

På coronatilsynet vil vi have fokus på to ting: Vi vejleder om krav og anbefalinger til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til coronasmitte, og vi vejleder om og fører tilsyn med den generelle smitteforebyggelse i branchen. Læs mere om begge dele her:

1. Krav og anbefalinger: vandrende arbejdstagere

Når vi på tilsynet vejleder om smitteforebyggelse ift. vandrende arbejdskraft, tager vi udgangspunkt i disse krav og anbefalinger

2. Generel smitteforebyggelse på restauranter: 6 typiske udfordringer i branchen

Når vi fører tilsyn med den generelle smitteforebyggelse på restauranter, vil vi særligt have fokus på disse 6 punkter, der alle tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Find myndighedernes fulde retningslinjer til din branche nederst på siden.

Mundbind:

  • Der er krav om brug af mundbind eller visir på restauranter og lignende serveringssteder – dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster.
  • Kravet gælder ikke, hvis medarbejderne og andre personer tilknyttet serveringsstedet, der har kontakt til kunder, opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte, der har adgang. Afskærmningen kan fx bestå af en plexiglasplade ved disken.

Læs om kravet i bekendtgørelsen om krav om mundbind

Antal gæster pr. kvadratmeter:

  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Dog er indført et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 pr. kunde, besøgende eller deltager i lokaler, hvor disse i det væsentlige sidder ned.
  • For de lokaler, hvor der i forbindelse med håndtering af COVID-19 gælder et kvadratmeterkrav, indføres der med virkning fra den 19. september 2020 kl. 12.00 krav til skiltning, der angiver, hvor mange kunder, besøgende eller deltagere der må tillades adgang for.

Afstand mellem gæster og personale:

  • Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk i en restaurant. Alternativ kan etableres en fysisk barriere.

Rengøring af fælles kontaktpunkter:

  • Fælles kontaktpunkter bør identificeres og markeres, fx dørhåndtag og trykknapper, og det bør overvejes at fjerne ikke-nødvendige kontaktpunkter samt skifte til kontaktløs betjening.
  • Virksomheden bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter.
  • Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter godkendt hånddesinfektion (for de alkoholbaserede produkter 70-85% alkohol) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.

Håndhygiejne:

  • Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og flydende sæbe eller godkendt hånddesinfektion (for de alkoholbaserede produkter 70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.

Personalets lokaler: 

  • Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.

Find de gældende retningslinjer for din branche:

Sektorpartnerskabets regningslinjer for ansvarlig genåbning

Sundhedsmyndighedernes tiltag til udbrudshåndtering den 18. september 2020

Kontakt

Spørgsmål til tilsynsindsatsen – Kontakt Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Spørgsmål til coronaretningslinjerne – Kontakt den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33, tast 1.