Gå til hovedindholdet

Coronatilsyn på slagterier

Arbejdstilsynet gennemfører en målrettet tilsynsindsats på slagterier fra 28. oktober til udgangen af november. Indsatsen har fokus på at forebygge smittespredning hos de ansatte i brancher med mange vandrende arbejdstagere.

På coronatilsynet vejleder vi virksomheden om, hvordan den kan forebygge risikoen for coronasmitte både ift. vandrende arbejdskraft og ift. medarbejderne generelt. Vi ser særligt efter de problemer, vi ofte støder på i branchen, når det gælder forebyggelse af smittespredning. 

En virksomhed vil kunne få et strakspåbud, hvis der er mangler i forebyggelsen af smitte med coronavirus.

Vi foretager ikke en systematisk gennemgang af alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer eller kontrol af udenlandske virksomheders anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), men vi vil reagere med et forbud eller et strakspåbud med betydelig fare, hvis vi identificerer andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Det er ikke alle virksomheder i branchen, der får besøg. Besøgene er uanmeldte. 

Det ser vi på

På coronatilsynet vil vi have fokus på to ting: Vi vejleder om krav og anbefalinger til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til coronasmitte, og vi vejleder om og fører tilsyn med den generelle smitteforebyggelse i branchen. Læs mere om begge dele her:

1. Krav og anbefalinger: vandrende arbejdstagere

Når vi på tilsynet vejleder om smitteforebyggelse ift. vandrende arbejdskraft, tager vi udgangspunkt i disse krav og anbefalinger

2. Generelt smitteforebyggelse på slagterier: 4 typiske udfordringer i branchen

Når vi fører tilsyn med den generelle smitteforebyggelse i slagteribranchen, vil vi særligt have fokus på disse 4 punkter, der alle tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Find myndighedernes fulde retningslinjer til din branche nederst på siden.

Afstand mellem medarbejdere:

  • Særlig opmærksomhed for virksomheder med snævre passager og faste arbejdsstationer.
  • Lokaler indrettes, så vidt muligt, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
  • Såfremt det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand i en konkret situation, fx som følge af indretningen af et produktionsområde, bør der iværksættes andre tiltag for at minimere smitterisikoen.

Fælles arbejdsstationer:

  • Virksomheder, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, bør sikre grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.

Omklædnings- og badefaciliteter:

  • Såfremt der er tilknyttet omklædnings- og/eller badefaciliteter, bør virksomheden sikre grundig rengøring løbende gennem dagen, herunder mellem eventuelle holdskift.

Udluftning:

  • Der bør så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning, og recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås.

Find de gældende retningslinjer for din branche

Sektorpartnerskabets retningslinjer for ansvarlig genåbning af produktionsvirksomheder

Kontakt

Spørgsmål til tilsynsindsatsen – Kontakt Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88
Spørgsmål til coronaretningslinjerne – Kontakt den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33, tast 1.