Gå til hovedindholdet

Coronatilsyn i branchen for post- og kurertjenester

Arbejdstilsynet gennemfører en målrettet tilsynsindsats post- og kurertjenester fra 16. november til udgangen af november. Indsatsen har fokus på at forebygge smittespredning hos de ansatte i brancher med mange vandrende arbejdstagere.

På coronatilsynet vejleder vi virksomheden om, hvordan den kan forebygge risikoen for coronasmitte både ift. vandrende arbejdskraft og ift. medarbejderne generelt. Vi ser særligt efter de problemer, vi ofte støder på i branchen, når det gælder forebyggelse af smittespredning. 

En virksomhed vil kunne få et strakspåbud, hvis der er mangler i forebyggelsen af smitte med coronavirus.

Vi foretager ikke en systematisk gennemgang af alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer eller kontrol af udenlandske virksomheders anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), men vi vil reagere med et forbud eller et strakspåbud med betydelig fare, hvis vi identificerer andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Det er ikke alle virksomheder i branchen, der får besøg. Besøgene er uanmeldte. 

Det ser vi på

På coronatilsynet vil vi have fokus på to ting: Vi vejleder om krav og anbefalinger til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til at forebygge coronasmitte, og vi vejleder om og fører tilsyn med den generelle smitteforebyggelse i branchen. Læs mere om begge dele her:

1. Krav og anbefalinger: vandrende arbejdstagere

Når vi på tilsynet vejleder om smitteforbyggelse ift. vandrende arbejdskraft, tager vi udgangspunkt i disse krav og anbefalinger

2. Generel smitteforebyggelse hos post- og kurertjenester: 4 typiske udfordringer i branchen

Når vi fører tilsyn med den generelle smitteforebyggelse i branchen for post- og kurertjenester, vil vi særligt have fokus på disse 4 punkter, der alle tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger.

Adgang til håndvask eller håndsprit

  • Der bør være håndvask eller håndsprit til rådighed for chauffører og andre medarbejdere på alle relevante steder, fx i køretøjet og ved virksomhedens kontor, lager o.l.
  • Virksomheden bør opfordre medarbejderne til at bruge håndsprit eller håndvask før og efter håndtering af pakker, fx inden pakning af aviser, reklamer o.l.

Afstand og fælles kontaktpunkter

  • Lokaler indrettes, så vidt muligt, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, fx i situationer hvor medarbejderne læsser og losser eller pakker aviser, reklamer o.l.
  • Virksomhederne bør instruere chaufførerne i at minimere antallet af fælles kontaktpunkter ved aflevering og modtagelse af varer, fx bør chaufførerne bruge egen kuglepen e.l. til kvittering, hvor det er muligt.
  • Virksomheden opfordres til at lave aftaler med kunder og samarbejdspartnere om, hvordan kontakten med medarbejderne minimeres.

Rengøring

  • Virksomheden bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter - både i biler og bygninger.

Udluftning

  • Der bør så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning i virksomhedens lokaler, og recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås.

Kontakt

Spørgsmål til tilsynsindsatsen – Kontakt Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Spørgsmål til coronaretningslinjerne – Kontakt den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33, tast 1