Gå til hovedindholdet

Alle mand på dæk – og så alligevel ikke!

Da langt de fleste af KMD’s 3000 medarbejdere den 11. marts blev beordret hjem at arbejde og holde afstand pga. coronaudbruddet, måtte deres kriseberedskab til gengæld stikke hovederne sammen.

Da langt de fleste af KMD’s 3000 medarbejdere den 11.marts blev beordret hjem at arbejde og holde afstand pga. coronaudbruddet, måtte deres kriseberedskabet til gengæld stikke hovederne sammen

KMD (tidligere Kommunedata) har bl.a. til opgave at sikre udbetalinger af pensioner, og dagpenge og deres it-systemer er i mange tilfælde kritiske for at holde dele af det offentlige og private Danmark kørende.  Derfor eksisterer der i organisationen et kriseberedskabsteam, som har til opgave at sikre stabil drift, hvis systemerne går ned.

KMD’s Executive Vice President Michael Steen Holst, som er fast medlem af beredskabet, fortæller:

"Vi måtte lynhurtigt tage stilling til, hvilke og hvor mange af vores medarbejdere, der var nødt til fortsat at være fysisk til stede for at sikre, at vores systemer kørte og driften af alle vigtige funktioner fungerede. Optællingen viste, at 131 medarbejdere af de i alt 3000 var påkrævede på KMD’s adresser."

Det næste spørgsmål, som kriseberedskabet skulle tage stilling til var, hvordan det skulle gribes an, når de mange medarbejdere på et tidspunkt vendte tilbage på kontorerne under forandrede vilkår:

"Det var meget vigtigt for os, at forholdene i vores organisation fulgte myndighedernes retningslinjer, så risikoen for smittespredning var mindst mulig. Men mindst lige så vigtigt var det, at vores medarbejdere kunne føle sig trygge ved at vende tilbage", fortæller Michael.

Udover at lave retningslinjer for møde- og rejseaktivitet, var der en lang række praktiske foranstaltninger, som skulle på plads:

"Vi indså ret hurtigt, at rigtig meget arbejde sagtens kunne varetages af vores medarbejdere hjemme fra dem selv. Vi besluttede derfor, at det ikke ville være nødvendigt at kalde alle mand tilbage på dæk, når statsministeren igen åbnede for muligheden. Desuden viste vores beregninger, at hvis der i første omgang skulle være to meter mellem hver medarbejder, ville vi kun have plads til ca. halvdelen. For at være på den sikre side, bad vi derfor den enkelte chef om at vurdere, hvilke 25 procent af deres medarbejdere, som var mest nødvendige at få fysisk på plads igen efter genåbningen. Det betyder, at der her efter genåbningen er rigtig god plads i vores hus og tilsvarende nemt at holde afstand."

Ud over at sikre tilstrækkeligt afstand mellem medarbejderne, har KMD sat en lang række foranstaltninger i værk for at mindske risikoen for smitte. Bl.a. er der lavet afstandsmarkeringer i gulvet og der er iværksat ekstra rengøring af kontaktflader. Medarbejderne kan pt. ikke spise i kantinen, men kun hente maden i den, hvor de gængse regler om retning og afstand skal overholdes. Derudover er der trapper i huset, der for øjeblikket kun må kun bruges til at gå ned ad og andre kun til at gå op ad:

"Vi synes vi har gjort så meget som muligt og vi holder hele tiden øje med, at det vi gør, følger myndighedernes retningslinjer. Samtidigt går vi går op i at sikre et godt arbejdsmiljø. Alle de medarbejdere og gæster, der møder ind på adressen, får desuden udleveret information om, hvordan de skal forholde sig under de nye omstændigheder.
Vores medarbejderne har da også taget godt imod de mange tiltag og giver udtryk for, at de føler sig trygge. Men vi har jo også et rigtig stort hus med oceaner af plads nu, hvor kun 25 procent af os er fysisk til stede", slutter Michael Steen Holst.

Læs Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale til private kontorer