Gå til hovedindholdet

Forebyg coronasmitte i detailhandlen

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i detailhandlen som for alle andre arbejdspladser. Derfor skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risikoen for, at medarbejderne bliver smittet med coronavirus så effektivt som muligt.

Opdateret den 25.9.2020

Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Sundheds- og ældreministeriet har udarbejdet retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 i detailhandlen, herunder udvalgsvarebutikker, varehuse, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, arkader, basarer mv.

Retningslinjerne indeholder krav til indretning af lokaler, hvortil offentligheden har adgang, samt krav om opsynspersonale.

Retningslinjerne beskriver også, hvilke konkrete tiltag arbejdsgiverne kan iværksætte med hensyn til:

  • Tilrettelæggelse af arbejdet
  • Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen og opsætning af information
  • Adfærd og hygiejne
  • Håndtering af sygdom og symptomer

Se retningslinjerne for detailhandlen