Gå til hovedindholdet

Beskyt medarbejderne mod coronasmitte ved arbejde i køreskolerne

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder køreskoler i smitteforebyggelse

Opdateret 15.5

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i køreskoler som for alle andre arbejdspladser. Derfor skal arbejdsgiverne iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

På køreskoler er kontakt til elever et vilkår ved jobbet, fx skal kørelæreren dele kabine med eleven under den praktiske køreundervisning. Der er en række tiltag, arbejdsgiveren ifølge sundhedsmyndighederne bør iværksætte for at reducere risikoen for smitte med coronavirus.

Arbejdsgiverne opfordres til så vidt muligt at inddrage medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag.

Arbejdsgiveren skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Pas på medarbejderne – begræns risiko for smitte

Det er vigtigt, at arbejdet er tilrettelagt, så I mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus.

Det gøres ved at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og sørge for følgende:

Bliv hjemme ved sygdom. Følg vejledningen om hygiejne. Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand. Opprioriter regelmæssig rengøring

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Medarbejdere bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.
 • Medarbejdere må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Medarbejdere, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • For personer, der har øget risiko, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Stil håndvask eller håndsprit til rådighed

 • Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Kørerlæreren vasker hænder eller bruger håndsprit mellem hver teori- og køretime, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.
 • Eleverne opfordres til at vaske hænder eller bruge håndsprit før undervisning.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for alle medarbejdere og elever. Der bør ikke være fælles håndklæder.

Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand

Undervisning i skolevogn

 • For praktisk køreundervisning bør der ikke være mere end én elev og én kørelærer pr. skolevogn.
 • Gennemgå køreskolens processer, så tiden med tæt kontakt mellem kørelærer og elev mindskes, foretag fx instruktion uden for bilen, hvor det er muligt.
 • Giv ikke hånd til eleven.

Teoriundervisning

 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand mellem medarbejderne og mellem eleverne, fx ved at fordele elever i mindre hold eller over flere lokaler mv.
 • Der bør som minimum være 1 meters afstand mellem elevernes pladser i undervisningslokalet.
 • Instruer eleverne i at møde præcis, så de undgår fælles ventetid inden teoriundervisning.

Opprioritér regelmæssig rengøring

 • I forbindelse med praktisk køreundervisning, bør de anvendte køretøjer, herunder køretøjer på lukkede pladser, rengøres grundigt, hver gang et køretøj overdrages til en anden underviser eller elev.
 • Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter i bilen mellem hver elev, fx bakspejl, rat, gearstand, håndbremse, håndtag, lyskontakter, paneler m.m.
 • Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter i køkken og undervisningslokale mellem hver elev eller elevhold, fx håndtag, lyskontakter, bordoverflader, kaffemaskine, kuglepenne mv.
 • Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Medarbejderne bør så vidt muligt anvende redskaber, der er forbeholdt den enkelte medarbejder, og arbejdspladsen skal have en plan for rengøring af fællesredskaber, fx førstehjælpsdukker, computere eller lignende.
 • Vasketøj, som for eksempel håndklæder, vaskes ved 60 grader.

Retningslinjer

Dette informationsmateriale bygger på de retningslinjer, der er lavet for ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv i lyset af udbruddet af COVID-19.

Se retningslinjerne her

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88. Call Centeret har telefontid mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14.