Gå til hovedindholdet

Coronasmitte – vandrende arbejdskraft

Frem til udgangen af februar 2021 vil Arbejdstilsynet på næsten alle tilsynsbesøg vejlede virksomhederne om forebyggelse af smitte med coronavirus. Arbejdstilsynet vil også vejlede om de krav og anbefalinger, der findes til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til coronasmitte. Læs om disse her.

TestcertifikatKrav om PCR-test og plan for test

Der er krav om tre covid-19-test og isolation for tilrejsende arbejdstagere.

Isolation:

Tilrejsende arbejdstagere skal gå i isolation i 10 dage. Arbejdstager må udføre sit arbejde, men skal være i isolation uden for arbejdstid.

Tre covid-19-test:

  1. 24 timer før indrejse
  2. 24 timer efter indrejse
  3. Tidligst 48 timer og senest 96 timer efter den test, der har sikret indrejse i Danmark, skal der foretages PCR-test. Som arbejdsgiver til tilrejsende arbejdstagere skal du sørge for, at disse ansatte får foretaget denne PCR-test rettidigt. Hvis PCR-test er negativ, kan arbejdstager bryde sin isolation.

Herudover skal du som arbejdsgiver udarbejde en skriftlig plan for den tredje covid-19test af de tilrejsende arbejdstagere.

Læs mere om kravet til PCR-test og find en skabelon til plan for test af tilrejsende arbejdstagere

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om du som arbejdsgiver har en ajourført plan for PCR-test og overholder reglerne om at sikre PCR-test af tilrejsende arbejdstagere.

BoligforholdKrav om plan for boligforhold

Som arbejdsgiver skal du sikre, at en bolig, som du stiller til rådighed for dine ansatte, opfylder en række krav.

Hvis der bor to eller flere ansatte i samme bolig, skal du desuden udarbejde en plan for boligforhold, der viser, hvordan der er taget højde for forebyggelse af smitte med covid-19 blandt de indkvarterede ansatte.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om kravene til planen bliver overholdt.

Hvis du ikke kan fremvise en plan, eller hvis planen er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet afgive et strakspåbud og indberette forholdet til den relevante bopælskommune. Reglerne gælder ved alle former for indkvartering.

Læs mere om kravene til indkvartering og find en skabelon til plan for boligforhold

Anbefalinger i forhold til vandrende arbejdskraft

Som arbejdsgiver til vandrende arbejdskraft opfordres du til at følge en række anbefalinger med henblik på at forebygge spredning af smitte med coronavirus:

MundbindSmitterisiko ved samtransport

Hav fokus på en eventuel smitterisiko ved erhvervsmæssig samkørsel. Sørg for at lufte ud og holde afstand. Der kan eventuelt opsættes fysiske barrierer som plastikafskærmning eller benyttes mundbind/visir.

Læs mere om samtransport i FAQ’en: ” Må flere personer køre i den samme bil, mens de er på arbejde?”

FamiliegrupperOrganisering af arbejdet i ”familiegrupper”

For at reducere smittespredning på arbejdspladsen opfordres du til så vidt muligt at organisere arbejdet, så det løses i mindre grupper, hvor det er de samme 5-10 personer, der arbejder sammen og holder pause sammen.

Tjeklister Hav en opdateret liste over kontaktinformation på medarbejdere i RUT-registret

Tjenesteyderen og dennes kontaktperson i RUT skal på opfordring fra Arbejdstilsynet give kontaktinformation på samtlige medarbejdere, der befinder sig i Danmark, af hensyn til eventuel smitteopsporing af COVID-19. Relevante kontaktoplysninger er telefonnummer, e-mailadresse og bopælsadresse i Danmark.

I skal derfor have en liste med ovenstående kontaktoplysninger klar, således at oplysningerne kan gives til Arbejdstilsynet på anmodning herom og uden forsinkelse af et eventuelt tilsynsbesøg. Oplysningerne kan videregives til andre offentlige myndigheder til brug for begrænsning af smitte med COVID-19.

Listen skal ikke indsendes til Arbejdstilsynet, men virksomheden skal kunne fremvise den når Arbejdstilsynet anmoder om det ved et tilsynsbesøg.

Undladelse af fremlæggelse af kontaktoplysningerne straffes med bøde.

Rutregistret

Indberetning af kontaktoplysninger på medarbejdere

Smitteopsporingsapp Brug smitteopsporingsappen ”Smitte|stop”

Du bør informere om og opfordre dine medarbejdere til at bruge smitteopsporingsappen ”Smitte|stop”.

Smittestop.dk

Guide på engelsk til appen Smitte|stop

Selvisolationspladser Brug af selvisolationspladser

Hvis en af dine indrejsende medarbejdere er smittet med coronavirus, opfordres du som arbejdsgiver til at sikre, at den smittede bruger de kommunale selvisolationspladser til at forebygge smittespredning.

Kontakt din lokale kommune for mere information om isolationspladserne.

Testenheder Brug af mobile testenheder

Som arbejdsgiver har du mulighed for at tilbyde dine medarbejdere en COVID-19 test ved en mobil testenhed på arbejdspladsen.

Regionerne sender ledige mobile enheder til større arbejdspladser, camps, barakboliger osv. i regionen.

Retningslinjer for rekvirering af mobile enheder til større arbejdspladser (pdf)

Information Information om smittefare på andre sprog

Du opfordres til at opsætte informationsmateriale om COVID-19 smittefare, herunder forventninger til de ansatte fsva. hygiejne, afstand mv. Der kan i relevant omfang skiltes på andre sprog end dansk.

Find Sundhedsmyndighederne informationsmateriale på andre sprog her