Gå til hovedindholdet

Information til teststeder om COVID-19 og biologisk arbejdsmiljø

Arbejde med test for COVID-19 er omfattet af reglerne om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Det indebærer bl.a., at teststederne skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at personalet ikke udsættes for påvirkning fra mikroorganismer.

Corona-virus (SARS-CoV-2) er en biologisk agens, og arbejde med test for COVID-19 er omfattet af Arbejdstilsynets regler om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Biologiske agenser er mikroorganismer som fx bakterier, svampe og vira, som fx kan fremkalde infektion. Virussen, der fremkalder COVID-19, er klassificeret som risikoklasse 2 ved diagnosticering.

Arbejdsmiljøreglerne for håndtering af biologiske agenser gælder også for steder, der tester for COVID-19.

Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med test for COVID-19 i telte og lignende midlertidige testfaciliteter, herunder teststeder oprettet af private virksomheder:

Risikovurdering af det biologiske arbejdsmiljø (biologisk arbejdspladsvurdering)

  • Start med at foretage en vurdering af, hvilke risici der kan være forbundet med arbejdet. Hvor og i hvilke situationer kan der være risiko for eksponering for smitte.

Indretning og renholdelse

  • Borde og andet møblement, som bruges i forbindelse med tests, skal være nemme at rengøre, og det bør begrænses, hvor meget udstyr der er i området/teltet.

Arbejdets udførelse og personlige værnemidler

  • Sørg for, at det er tydeligt, at der arbejdes med test for COVID-19 i området, så det er muligt for forbipasserende at holde en passende afstand. Der er metodefrihed til, hvordan dette sikres.
  • Personale, der udfører tests, skal bruge de nødvendige værnemidler, som det fremgår af sundhedsmyndighedernes vejledninger.
  • Sørg for at lave et beredskab for, hvilke forholdsregler der skal tages ved eventuelle uheld.

Affald

  • Affald fra teststeder såsom handsker og indpakning kan godt komme i almindelig dagrenovation.
  • Hvis der er vatpinde, som er brugt til test, og som skal smides ud, skal de håndteres som klinisk risikoaffald. Det vil sige, at det skal ske i særlige og mærkede beholdere.

Anmeldelse

  • Der er ikke krav om at anmelde arbejde med test for COVID-19 på et teststed til Arbejdstilsynet, hvis den biologiske arbejdspladsvurdering viser, at det er unødvendigt. Det vil sige, hvis de trufne foranstaltninger for at undgå påvirkning fra mikroorganismer er tilstrækkelige.

Herudover skal de almindelige arbejdsmiljøregler også overholdes.