Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Wymóg dot. planu warunków mieszkaniowych

Pracodawcy, którzy udostępniają swoim pracownikom lokal mieszkaniowy, zobowiązani są do opracowania planu zapobiegania zakażeniom COVID-19 wśród mieszkańców tego lokalu.

Jako pracodawca musi Pan/Pani zadbać, aby udostępniany pracownikom lokal mieszkaniowy spełniał szereg wymogów. Ma to na celu zapobieganie zakażeniom COVID-19 wśród mieszkańców.

Wymagania dot. zakwaterowania pracowników

 1. Mieszkańcy muszą mieć do dyspozycji toaletę i zaplecza sanitarne, jadalne oraz kuchenne (z wyposażeniem).
 2. Musi istnieć możliwość stałego zachowania co najmniej 1 metra fizycznej odległości między mieszkańcami.
 3. Lokal musi być urządzony w taki sposób, aby każdy z mieszkańców miał co najmniej 4 m² wolnego miejsca podczas przebywania we wspólnych pomieszczeniach mieszkalnych i dziennych.
 4. Zainstalowane musi być widoczne oznakowanie z informacją o maks. liczbie osób na pomieszczenie, widoczne instrukcje dot. sprzątania i zasad higieny, jak również linie wskazujące odległości, które należy zachowywać.
 5. Mieszkańcy muszą mieć dostęp do umywalki z mydłem oraz do środka do dezynfekcji rąk, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych i dziennych.
 6. Wnętrze lokalu musi spełniać prawidłowe warunki higieniczne i umożliwiać częste, efektywne sprzątanie, jak również utrzymanie higieny osobistej.
 7. Musi istnieć możliwość odrębnego przechowywania rzeczy osobistych.
 8. Każdy z mieszkańców musi mieć własne łóżko.

Co plan musi zawierać

W przypadku udostępniania pracownikom zakwaterowania ma Pan/Pani obowiązek opracować „plan warunków mieszkaniowych”. Plan musi być dostępny w formie pisemnej i zawierać informację o wdrożonych sposobach zapobiegania zakażeniom COVID-19 wśród mieszkańców lokalu.

Stworzyliśmy szablon, który pomoże przygotować taki plan. Wykorzystanie tego szablonu nie jest obowiązkowe, można utworzyć swój własny.

Plan musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 1. Dane kontaktowe pracodawcy
 2. Adres zakwaterowania
 3. Powierzchnia lokalu
 4. Liczba mieszkańców lokalu

5) Opis, w jaki sposób pracodawca wdrożył wymóg zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji COVID-19 wśród mieszkańców lokalu, w tym w jaki sposób poinstruował mieszkańców o wymogu częstego i skutecznego sprzątania oraz zachowania higieny, por. sekcję „Wymagania dot. zakwaterowania pracowników” powyżej.                                                                                                       

Nadzór

Inspekcja Pracy na bieżąco kontroluje, czy pracodawcy zapewniający pracownikom zakwaterowanie mają opracowany odpowiedni plan warunków mieszkaniowych.

Jeśli jako pracodawca nie jest Pan/Pani w stanie przedstawić takiego planu lub jeśli jest on niewystarczający, Inspekcja Pracy może wydać w tej kwestii nakaz o natychmiastowej wykonalności i zgłosić sprawę do odpowiedniego urzędu gminy. Niniejsze zasady dotyczą wszystkich form zakwaterowania, o ile jeden lokal zamieszkiwany jest przez dwie lub większą liczbę osób.

Pracownik przeprowadzający wizytację zapyta też zakwaterowanych pracowników, czy zostali poinformowani o treści planu.

Kontrola Inspekcji Pracy w zakresie planu warunków mieszkaniowych nie ma wpływu na ew. inne kontrole ani na pozostałe rutynowe działania nadzorcze.

Contact

Centrum telefoniczne Inspekcji Pracy: 70 12 12 88