Gå til hovedindholdet

Wymagania dot. testów PRC oraz planu testowania

Jako pracodawca migrujących pracowników masz obowiązek dbać, aby zatrudnione przez Ciebie osoby po wjeździe do Danii poddawały się testowi PCR na COVID-19. Musisz też opracować pisemny plan testowania PCR.

Przyjeżdżający z zagranicy pracownicy zobowiązani są do poddania się trzem testom na COVID-19 oraz izolacji.

 1. Pierwszy test musi mieć miejsce najpóźniej 24 godziny przed momentem wjazdu. Granicę Danii przekroczyć mogą wyłącznie osoby, które mogą przedstawić negatywny wynik tego testu. Po przybyciu na miejsce zamieszkania osoby te muszą rozpocząć 10-dniową izolację, którą mogą przerywać wyłącznie w celu wykonywania swojej pracy, świadczenia usług lub realizacji związanego z pracą transportu. Poza godzinami pracy muszą pozostawać w izolacji.

 2. Drugi test musi mieć miejsce najpóźniej 24 godziny po wjeździe do kraju.

 3. Trzeci test musi być testem typu PCR. Należy go wykonać nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 96 godzin po teście, który umożliwił wjazd do Danii. Jako pracodawca pracowników przyjeżdżających z zagranicy masz obowiązek zadbać, aby pracownicy ci poddali się temu testowi w odpowiednim terminie. Jeśli wynik testu PCR jest negatywny, dana osoba może przerwać izolację poza godzinami pracy.

Jako pracodawca masz obowiązek opracować pisemny plan dot. trzeciego testu na COVID-19 (PCR) dla pracowników przyjeżdżających z zagranicy.

Wymogi dot. testów i izolacji po wjeździe do Danii mają również zastosowanie do pracodawców, którzy sami są pracownikami przyjeżdżającymi z zagranicy, jak również do niezatrudniających pracowników osób samozatrudnionych, które same są pracownikami przyjeżdżającymi z zagranicy.

Inspekcja Pracy na bieżąco kontroluje, czy jako pracodawca spełniasz wymagania w zakresie:

 • dbania, aby Twoi pracownicy po wjeździe do Danii poddawali się testowi PCR
 • opracowania pisemnego planu testowania PCR

Obowiązuje też szereg wyjątków od wymogu testowania PCR – Zob. art. 3 rozporządzenia

Gdzie poddać się testowi PCR

Wszyscy obywatele (w tym obcokrajowcy) mogą wykonać bezpłatny test PCR w placówkach TestCenter Danmark. Placówki testowe TestCenter Danmark zlokalizowane są we wszystkich pięciu regionach Danii. 

Procedura zarejestrowania się na test PCR na COVID-19 zależy od tego, czy przyjeżdżający z zagranicy pracownik ma administracyjny numer ubezpieczenia zdrowotnego (CPR), czy nie.

Osoby POSIADAJĄCE numer CPR oraz identyfikator NemID

Osoby posiadające numer CPR oraz identyfikator NemID mogą zarejestrować się na test na stronie coronaprover.dk. Informacje, w jaki sposób osoba badana otrzymuje certyfikat dokumentujący badanie, podane są poniżej.

Testy PCR dla osób POSIADAJĄCYCH numer CPR oraz identyfikator NemID

Osoby NIEPOSIADAJĄCE numeru CPR ani identyfikatora NemID

Osoby, które nie mają numeru CPR ani identyfikatora NemID, muszą najpierw utworzyć profil w serwisie covidresults.dk. Dzięki temu będą mogły później pobrać lub wydrukować certyfikat testu.

Po utworzeniu profilu osoby te mogą stawić się w wybranej placówce TestCenter Danmark lub w mobilnej stacji testowej bez uprzedniej rejestracji i poddać się testowi. Na miejscu muszą okazać kod kreskowy uzyskany w serwisie covidresults.dk.

Przeczytaj cały przewodnik dot. testów PCR dla osób bez numeru CPR:

Test PCR dla osób NIEPOSIADAJĄCYCH numeru CPR ani identyfikatora NemID

Adresy stacji testowych PCR TestCenter Danmark

Stacje testowe PCR Center Danmark w serwisie coronasmitte.dk

Co musi zawierać plan testowania

Jako pracodawca masz obowiązek opracować plan testowania PCR dla pracowników przyjeżdżających z zagranicy. Testy te należy przeprowadzać nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 96 godzin po teście, który umożliwił wjazd do Danii. Plan musi mieć formę pisemną i zawierać informacje o tym, w jaki sposób pracownicy są informowani o teście PCR w Danii.

Inspekcja Pracy stworzyła szablon, który pomoże przygotować taki plan. Wykorzystanie tego szablonu nie jest obowiązkowe, można utworzyć swój własny.

Pobierz szablon

Plan musi zawierać następujące informacje:

 • w jaki sposób pracodawca informuje pracowników o teście na COVID-19 (PCR) w Danii, w tym: kiedy, gdzie i jak test ten jest wykonywany
 • w jaki sposób pracodawca na bieżąco orientuje się, które kraje, regiony lub terytoria są objęte przedmiotowymi przepisami
 • wykaz pracowników, którzy wjechali do Danii, zawierający następujące informacje:
  • z jakiego kraju, regionu lub terytorium przyjechali,
  • data testu na COVID-19 przed wjazdem do Danii, o ile dana osoba jest objęta takim wymogiem,
  • data testu na COVID-19 (PCR) po wjeździe do Danii oraz
  • zwolnienie z obowiązkowego testu.
  • Uwaga! Plan nie musi zawierać informacji o dacie testu wykonanego 24 godziny po wjeździe. Data testu wykonanego przed wjazdem służy tylko do ustalenia czasu między pierwszym a trzecim testem (trzeci test musi mieć miejsce nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 96 godzin po teście wykonanym przed wjazdem).

Inspekcja Pracy na bieżąco kontroluje, czy pracodawcy mają opracowany plan testowania przyjeżdżających z zagranicy pracowników na COVID-19 metodą PCR.

Pracodawca może przedstawić plan osobie nadzorującej w formie elektronicznej, np. na ekranie komputera, pocztą elektroniczną lub jako dokument fizyczny.

Jako pracodawca musisz również być w stanie przedstawić dokumentację testów PCR pracowników, a także ew. zwolnienia z obowiązkowego testu.

Jeśli pracodawca sam jest pracownikiem przyjeżdżającym z zagranicy, to również musi być w stanie przedstawić dokumentację potwierdzającą poddanie się testowi PCR na COVID-19 lub zwolnienie z tego wymogu.

Udokumentowanie testu PCR

Pracodawca musi być w stanie przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • Dokument potwierdzający, że pracownik poddał się testowi PCR nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 96 godzin po teście, który umożliwił mu wjazd do Danii. Procedurę tę można udokumentować w formie wydruku lub pobrania danych z serwisu covidresults.dk (dla osób nieposiadających numeru CPR) lub z serwisu sundhed.dk (dla osób posiadających nr CPR). Dokumentację można wydrukować lub pobrać, gdy będzie dostępny wynik testu. Uzyskanie wyniku testu PCR zajmuje zwykle 1-2 dni. Należy wziąć pod uwagę, że „paszportu COVID-19” (tj. dokumentacji testu) nie można pobrać z serwisu sundhed.dk, jeśli wynik testu jest starszy niż 7 dni. Z tego względu dokumentację należy wydrukować lub pobrać natychmiast po jej otrzymaniu.
 • Dokument potwierdzający, że dany pracownik jest zwolniony z obowiązku poddania się testowi PCR po wjeździe do Danii. Można to udokumentować na przykład:
  • przedstawiając pozytywny test na COVID-19 przeprowadzony nie wcześniej niż 12 tygodni i nie później niż 14 dni przed wjazdem;
  • przestawiając dokument potwierdzający zamieszkanie w Danii;
  • przestawiając dokument potwierdzający zamieszkanie w obszarze przygranicznym.

Dowiedz się więcej o zwolnieniu z obowiązkowego testu PCR w art. 3 rozporządzenia

Nadzór

Urząd Inspekcji Pracy nadzoruje, czy jako pracodawca lub osoba samozatrudniona i niezatrudniająca pracowników przestrzegasz ww. wymogów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Urząd wydać nakaz zastosowania się do wymogów.