Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Konflikthåndtering i forbindelse med håndhævelse af corona-restriktioner

For at forebygge spredningen af coronavirus (COVID-19) er der indført en række restriktioner, bl.a. krav om brug af mundbind og fremvisning af coronapas.

I nogle tilfælde vil der være personer, fx passagerer, kunder eller klienter som modsætter sig restriktionerne. Det kan potentielt føre til en konflikt, når en medarbejder beder personen om at efterleve restriktionerne.

Herunder finder du en beskrivelse af de vigtigste regler i forhold til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i disse situationer, samt Arbejdstilsynets anbefalinger til forebyggelse og håndtering af konflikter.

Arbejdsgiverens pligter

Arbejdsgiveren skal sikre, at medarbejdere ikke bliver syge eller komme til skade i forbindelse med, at medarbejdere håndhæver COVID-19 restriktioner overfor eksempelvis passagerer, kunder eller klienter. Arbejdsgiveren skal særligt have fokus på følgende pligter:

 • Risikoen for vold, herunder også trusler og anden krænkende adfærd, skal forebygges.
 • Medarbejderne skal oplæres og instrueres i hensigtsmæssig håndtering af konflikter med personer, der afviser at følge restriktionerne.

Arbejdsgiverens særlige pligter ift. medarbejdere under 18 år

 • Arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på, om der kan opstå situationer, som pga. de unges manglende erfaring kan udgøre en risiko for de unges sikkerhed eller sundhed.
 • Unge under 15 år og unge, som stadig er omfattet af undervisningspligten, må kun varetage visse former for lettere arbejde bl.a. for at undgå, at de kommer i situationer, hvor der kan opstå konflikter med kunder eller lignende.

Arbejdstilsynet anbefaler

Nedenfor er samlet en række anbefalinger til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan forebygge og håndtere konflikter i forbindelse med håndhævelse af COVID-19 restriktioner.

Til arbejdsgiveren

 • Hav klare retningslinjer for, hvordan situationerne skal håndteres, herunder hvornår medarbejderne skal kontakte arbejdsgiver/leder.

Særligt for unge under 18 år

 • Overvej, om medarbejdere under 18 år i mindre grad skal varetage opgaver, hvor de kommer i direkte kontakt med kunder.

Til medarbejderne

Forebyg konflikter i situationen

 • Kommuniker tydeligt, at det er krav, som myndighederne stiller for at bekæmpe COVID-19.
 • Anerkend den anden persons perspektiv.
 • Undlad at afbryde personen og lad vedkommende tale ud.
 • Undgå mange forklaringer.
 • Tilkald arbejdsgiveren/lederen, hvis du føler dig utryg i situationen.

Håndter konflikter

 • Forbliv rolig og tålmodig.
 • Brug korte sætninger og et enkelt sprog. Det er svært at opfatte en masse lange sætninger og forklaringer, når man er vred eller frustreret.
 • Giv plads til personens reaktion, lyt og anerkend den andens vinkel og minimér forsvar og argumentation, da det kan optrappe konflikten yderligere.
 • Fokusér på vedkommendes problem, ikke på attituden.
 • Oprids muligheder.
 • Værn altid om din og andres sikkerhed.

I nogle situationer kan det være nødvendigt, at arbejdsgiveren/lederen tager over i situationen. 

Hvis en person afviser at følge restriktionerne, kan det på baggrund af en konkret vurdering af situationens alvor være nødvendigt at tilkalde politiet.

Vold - AT-vejledning 4.3

Et godt psykisk arbejdsmiljø under COVID-19

Trap konfliktfyldte kundesituationer ned - BFA Handel

Værktøjskasse om forebyggelse af vold og trusler - BFA ServiceHenter PDF